Sveiciens Starptautiskajā tulkošanas dienā!

Atzīmējot 2023. gada Starptautisko tulkošanas dienu, Starptautiskā Tulkotāju federācija izvēlējās tēmu “Translation unveils the many faces of humanity” – “Tulkojums atklāj cilvēces dažādās sejas”, lai uzsvērtu tulkošanas nozīmīgo lomu mūsu dzīvē.

Tulkošana ļauj mums ieskatīties citās kultūrās, kas mums nav pazīstamas. Tā kā klimata un ģeopolitiskie satricinājumi rezonē visā pasaulē, tulkošanai ir svarīga loma arī miera un drošības apdraudējumu novēršanā, diplomātijā un daudzpusējās attiecībās, ilgtspējīgā attīstībā un humānās palīdzības sniegšanā, cilvēka cieņas un cilvēktiesību jomā.

Valodas zināšanas ļauj mums sazināties citam ar citu, dalīties informācijā, idejās un emocijās. Tā kā uz Zemes runā tūkstošiem valodu, nespēja efektīvi sazināties var būt galvenais šķērslis sadarbībai un savstarpējai sapratnei.

Valoda mums dod arī spēju izteikties un veidot kontaktus, kas ir tik būtiski sabiedrībai un labklājībai.

Valodu tiesības ir cilvēktiesības – ikvienam ir tiesības lietot valodu, ko viņš prot. Daudziem tas ir iespējams tikai ar tulkotāja vai tulka palīdzību. Neatstāt nevienu novārtā nozīmē runāt ar visiem, jo īpaši grūtībās un krīzes situācijās, kad nepieciešamība saprast apkārt notiekošo un būt saprastam var būt saistīta ar izdzīvošanu. Tulkotāji un tulki dara to iespējamu.

Sveicam visus kolēģus Starptautiskajā tulkošanas dienā!

Posted on by Administrator in Uncategorized