Valde

Helēna Gizeleza, dibinātājbiedre un valdes priekšsēdētāja

H. Gizeleza strādā par tulci un tulkotāju kopš 1996. gada. 2012. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā, bet 2015. gadā pabeigusi studijas doktorantūrā un šobrīd ir zinātniskā grāda pretendente (promocijas darbs medicīnas terminoloģijā). Pasniedz tulkošanu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Sniedz brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” darbībā. Viena no LTTB dibinātājbiedriem. Kā LTTB valdes priekšsēdētāja pārrauga biedrības vispārējo darbību, komunicē ar trešām pusēm, ierosina un organizē biedrības pasākumus.

Ieva Tazāne, valdes locekle

I. Tazāne 2015. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā, taču ar tulkošanu un rediģēšanu nodarbojas jau kopš 2012. gada, gūdama pieredzi gan kā štata darbiniece, gan pašnodarbinātā, sniedz arī brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” un portāla “Forvo” darbībā. Izveidojusi tulku un tulkotāju diskusiju grupu “Tulkotāji un tulki LV” portālā “Facebook”. LTTB valdes locekles amatā vairāk pievēršas ar tulku un tulkotāju izglītību saistītiem pasākumiem

Marita Masule, valdes locekle

M. Masule ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā 2018. gadā, taču ar tulkošanu kā pašnodarbinātā nodarbojusies ar pārtraukumiem kopš 2008. gada. Sniedz arī brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” darbībā. Šobrīd tulkošana ir daļa no pienākumiem, strādājot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļā. LTTB valdes locekles amatā vairāk pievēršas pasākumu organizēšanai un saziņai ar sponsoriem un atbalstītājiem.

Posted on by Administrator in Jaunumi