Tiesa | lttb

Eiropas Savienības Tiesa meklē ārštata tulkotājus

Posted on by Administrator in Uncategorized Komentāri ir izslēgtiEiropas Savienības Tiesa meklē ārštata tulkotājus

Eiropas Savienības Tiesas Latviešu valodas tulkošanas nodaļa publiskā iepirkuma procedūras “Pamatlīgumu noslēgšana juridisku tekstu tulkošanai no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām latviešu valodā” ietvaros meklē ārštata tulkotājus tulkošanai no franču, vācu, angļu, itāļu, spāņu un poļu valodas latviešu valodā. Iespējams pieteikties uz vienu vai vairākām minēto valodu kombinācijām.

Pretendenti var būt juridiskas vai fiziskas personas. Kandidātiem nepieciešamā kvalifikācija: tulkošanai no angļu valodas – augstākā juridiskā izglītība un/vai augstākā izglītība angļu filoloģijā, tulkošanā vai juridiskajā lingvistikā, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā; tulkošanai no pārējām valodām – augstākā juridiskā un/vai cita profila augstākā izglītība. Pretendentiem, kuriem nav augstākās juridiskās izglītības, nepieciešama vismaz divu gadu pieredze juridisku tekstu tulkošanā. Prasība visiem kandidātiem: teicamas latviešu un ļoti labas atbilstošās svešvalodas zināšanas.

Paziņojums par līgumu 2021/S 101-265582, pieteikšanās veidlapa un citi dalības pieteikuma sagatavošanai vajadzīgie dokumenti ir pieejami Tiesas tīmekļvietnē:

www.curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/lv.

Pieteikšanās termiņš dalības pieteikumu izskatīšanai – 2021. gada 3. septembris.

Sīkākai informācijai, lūdzu, rakstiet uz e‑pastu FreelanceLV@curia.europa.eu.