Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība

Ziemas tīklošanās pasākums 26. janvārī

Posted on by Administrator in Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized Komentāri ir izslēgtiZiemas tīklošanās pasākums 26. janvārī

LTTB ziemas tīklošanās pasākums notiks piektdien, 26. janvārī. Visi LTTB biedri, draugi un visi interesenti tiek aicināti uz neformālo pasēdēšanu par un ap tulkošanu.

Tikšanās vieta: “Herbārijs”, Dzirnavu iela 67, t/c “Galleria Riga” 6. stāvā, Rīga.
Tikšanās laiks: no plkst. 18.00


Tiek vākta informācija par publikācijām tulkojumzinātnē/translatoloģijā

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiTiek vākta informācija par publikācijām tulkojumzinātnē/translatoloģijā

Pārsūtam no profesora Jāņa Sīļa saņemto informāciju par publikācijām tulkojumzinātnē/translatoloģijā: 2016. – 2024. g.:

Mīļās kolēģes un kolēģi!

Lūdzu Jūs atsūtīt savu tulkojumzinātnisko, sastatāmās valodniecības, terminoloģisko un tulkošanas procesā izmantojamo leksikogrāfisko (piem., terminoloģisko vārdnīcu) publikāciju bibliogrāfisko informāciju (publikācijas nosaukumu un pārējos tradicionālos bibliogrāfiskos datus). Jūsu atsūtītā informācija par 2016. – 2023/24. g. publikācijām tiks iekļauta monogrāfijā, kuru paredzēts laist klajā 2025. gadā. Saprotu, ka 2024. g. publikācijas ir nākotnes prognoze, bet informāciju par pēdējo 8 gadu veikumu, lūdzu, sūtiet tūlīt.

Turpinu pētniecisko darbu Valsts pētījuma programmas projekta VPP-LETONIKA-2021/4-0003 apakšprojektā “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā”. Manu pētījumu tēma ir “Latviešu tulkojumvaloda Latvijas tulkojumzinātnē (2015-2024): historiogrāfiska analīze Austrumeiropas un Baltijas valstu tulkojumzinātnes kontekstā/Latvian Translation Language in Latvian Translatology (2015-2024): Historiographic Analysis in the Context of East European and Baltic Translation Studies”.

Šajā pētījumu jomā 2022. un 2023. gadā esmu publicējis četrus zinātniskos rakstus, bet pašreizējā posmā esmu pievērsies darbam ar topošās monogrāfijas “Latviešu tulkojumvaloda Latvijas tulkojumzinātnē (2015-2024): historiogrāfiska analīze Austrumeiropas un Baltijas valstu tulkojumzinātnes kontekstā” (pagaidu nosaukums) struktūras izveidi un darba procesā tapušo tekstu fragmentu pilnveidi.

Ne mazāk svarīgs ir darbs pie grāmatas atsauču bibliogrāfiskā saraksta veidošanas. Kopš 2016. gada LU Latviešu valodas institūtā vairs netiek praktizēta ikgadējā Valodniecības bibliogrāfijas publikāciju apkopošana (I. Migla, vēlāk M. Silkāne), tāpēc Latvijas autoru tulkojumzinātniskās publikācijas katram pētniekam jāmeklē pašam.

Būtu pateicīgs saņemt šo informāciju iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. janvārim, mana darba vietas (Ventspils Augstskolas) e-pastkastītes adrese ir janis.silis@venta.lv, tel. nr. +371 29471094, ar mani var sazināties arī WhatsUp vietnē.

Jau iepriekš liels paldies!

Ar sveicienu

Jānis Sīlis, Dr. filol.

profesors & vadošais pētnieks

Tulkošanas studiju fakultāte

Ventspils Augstskola


IX ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi” 8. decembrī

Posted on by Administrator in Uncategorized Komentāri ir izslēgtiIX ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi” 8. decembrī

LU Humanitāro zinātņu fakultāte un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties IX ziemas lasījumos “Tulkotāja meklējumi un atradumi”. Ziemas lasījumos tiks nolasīti referāti, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Ziemas lasījumu norises vieta: Rīga, Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28

Ziemas lasījumu programma

10.00–10.10 Lasījumu atklāšana
10.10–10.40 Latvijas tulku un tulkotāju darba aspekti: aptaujas dati Helēna Gizeleza, LU/LTTB
10.40–11.00 Zīmju valoda un surdotulkošana: FAQ Laura Zeltiņa, Agnese Romanova, SIVA Koledža
11.00–11.15 Skaidra valoda, prakse Eiropas Komisijā Anna Liniņa, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāve
11.15–11.30 Tulkošana un terminoloģija: resursi un risinājumi Dace Šostaka, LZA TK ITTEA, LU Datorikas fakultāte
11.30–11.45 Audio description as a tool for mastering translation competencies Jūlija Rastorgujeva, Žanna Daragane, Baltijas Starptautiskā akadēmija
11.45–12.15 Kafijas pauze
12.15–12.30 Tulkotā reklāma pirmajos latviešu preses izdevumos un mūsdienās Gunta Ločmele, Latvijas Universitāte
12.30–12.45 Grāmatas tulkošana studentu projekta ietvaros Ilze Gaile, Nataļja Jaļčika, LU HZF, PMSP “Rakstiskā tulkošana”
12.45–13.00 The Challenges of Translating Culturally-centred Literary Works: ‘The Imperfectionists’ by Tom Rachman Luīze Karlivāne, Kārlis Zujs, LU HZF, MSP “Anglistika”
13.00–13.15 Translating the City of Porto: Learning Portuguese from Graffiti Laura Prikule, LU HZF, PMSP “Rakstiskā tulkošana”
13.15–13.30 Stāju koriģējošās vingrošanas nozīme tulku un tulkotāju muguras veselības veicināšanā Irina Koroļkova, LTTB

Laipni aicināti visi interesenti!

Pateicamies par lasījumu atbalstu tulkošanas un mācību centram “Skrivanek Baltic”.


LTTB rudens tīklošanas pasākums

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiLTTB rudens tīklošanas pasākums

Ceturtdien, 9. novembrī, Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības biedri, draugi un visi interesenti tiek laipni aicināti uz kārtējo tīklošanās pasākumu / neformālo pasēdēšanu par un ap tulkošanu.

Tikšanās vieta: “Bon-Vivant the Belgian Beer Cafe”, Mārstaļu iela 8, Centra rajons, Rīga, LV-1050

Tikšanās laiks: no plkst. 17.30


Latvijas tiesu tulku darba aspekti: aptaujas dati

Posted on by Administrator in Publikācijas Komentāri ir izslēgtiLatvijas tiesu tulku darba aspekti: aptaujas dati

2022. gadā Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība veica Latvijas tiesu tulku un tulkotāju aptauju par tiesu tulku darba aspektiem. Aptaujas rezultāti ir apkopoti rakstā.


Snūkera terminoloģija

Posted on by Administrator in Publikācijas Komentāri ir izslēgtiSnūkera terminoloģija

Marijas Mozgovas raksts par snūkera terminoloģiju, kas pētī snūkera terminoloģiju un izvērtē tās pieejamību latviešu valodā; sadarbībā ar nozares speciālistiem tika sastādīts vienots snūkera terminu glosārijs. Raksts tiek publicēts latviešu un krievu valodā.


Sveiciens Starptautiskajā tulkošanas dienā!

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiSveiciens Starptautiskajā tulkošanas dienā!

Atzīmējot 2023. gada Starptautisko tulkošanas dienu, Starptautiskā Tulkotāju federācija izvēlējās tēmu “Translation unveils the many faces of humanity” – “Tulkojums atklāj cilvēces dažādās sejas”, lai uzsvērtu tulkošanas nozīmīgo lomu mūsu dzīvē.

Tulkošana ļauj mums ieskatīties citās kultūrās, kas mums nav pazīstamas. Tā kā klimata un ģeopolitiskie satricinājumi rezonē visā pasaulē, tulkošanai ir svarīga loma arī miera un drošības apdraudējumu novēršanā, diplomātijā un daudzpusējās attiecībās, ilgtspējīgā attīstībā un humānās palīdzības sniegšanā, cilvēka cieņas un cilvēktiesību jomā.

Valodas zināšanas ļauj mums sazināties citam ar citu, dalīties informācijā, idejās un emocijās. Tā kā uz Zemes runā tūkstošiem valodu, nespēja efektīvi sazināties var būt galvenais šķērslis sadarbībai un savstarpējai sapratnei.

Valoda mums dod arī spēju izteikties un veidot kontaktus, kas ir tik būtiski sabiedrībai un labklājībai.

Valodu tiesības ir cilvēktiesības – ikvienam ir tiesības lietot valodu, ko viņš prot. Daudziem tas ir iespējams tikai ar tulkotāja vai tulka palīdzību. Neatstāt nevienu novārtā nozīmē runāt ar visiem, jo īpaši grūtībās un krīzes situācijās, kad nepieciešamība saprast apkārt notiekošo un būt saprastam var būt saistīta ar izdzīvošanu. Tulkotāji un tulki dara to iespējamu.

Sveicam visus kolēģus Starptautiskajā tulkošanas dienā!


IX ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi” 2023. gada 8. decembrī

Posted on by Administrator in Semināri Komentāri ir izslēgtiIX ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi” 2023. gada 8. decembrī

LU HZF Romānistikas nodaļa un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina piedalīties IX ziemas lasījumos „Tulkotāja meklējumi un atradumi”. Studenti, jaunie un pieredzējušie pētnieki tiek aicināti piedalīties ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Lasījumi „Tulkotāja meklējumi un atradumi” norisināsies 2023. gada 8. decembrī no plkst. 10:00 Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 (kamīna zālē).

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču un spāņu.

Pieteikšanās: https://ej.uz/yvzx  


Starptautisks valodas konsultantu seminārs „Valodas konsultācijas: tradīcijas un mūsdienu tendences”

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiStarptautisks valodas konsultantu seminārs „Valodas konsultācijas: tradīcijas un mūsdienu tendences”

26. septembrī Latviešu valodas aģentūra aicina svinēt Eiropas Valodu dienu ar starptautisku valodas konsultantu semināru „Language consultations: traditions and current trends” („Valodas konsultācijas: tradīcijas un mūsdienu tendences”).

Seminārā par valodas konsultāciju sniegšanas tradīcijām, piedāvātajiem digitālajiem rīkiem un pētījumiem par valodas normām stāstīs valodas konsultanti no Islandes, Slovākijas, Norvēģijas, Somijas, Dānijas, Igaunijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Čehijas, Lietuvas un Latvijas.

Seminārs notiks tiešsaistē Zoom platformā. Pasākums būs angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Reģistrēties semināram līdz 25. septembrim iespējams šeit.

Papildu informācija: https://valoda.lv/starptautisks-valodas-konsultantu-seminars-language-consultations-traditions-and-current-trends-valodas-konsultacijas-tradicijas-un-musdienu-tendences/


Notiks 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Multidimensional Translation: From Science to Arts”

Posted on by Administrator in Semināri, Semināri Komentāri ir izslēgtiNotiks 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Multidimensional Translation: From Science to Arts”

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija), Sakarjas Universitāte (Turcija), Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība (Latvija), Dnipro Tehnoloģiju universitāte (Ukraina) aicina iesniegt darbus dalībai 4. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Multidimensional Translation: From Science to Arts”.

Konference notiks hibrīdformātā (iespējama dalība klātienē un tiešsaistē) 2023. gada 21.–23. septembrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Rīgā, Latvijā.

Konferences tēma

Konferences mērķis ir pulcēt pētniekus un praktiķus no visas pasaules, lai iepazīstinātu ar nesen veikto pētījumu rezultātiem un jaunām idejām daudzdimensiju tulkošanas jomā.

Konference sniegs iespēju veidot kontaktus un profesionāli pilnveidoties.

Prezentācijas konferencei var sagatavot un prezentēt par galveno tēmu un/vai jebkuru no šādām apakštēmām. Prezentācijai tiks atvēlētas 15 minūtes, bet diskusijai – 5 minūtes.

Apakštēmas

  • Audiovizuālā tulkošana un mediju pieejamība
  • Inovācijas rakstiskās un mutiskās tulkošanas mācīšanā 
  • Inovācijas profesionālajā jomā, pētniekiem
  • Tulkošana: starpkultūru komunikācijas tilts 
  • Teorija un prakse: tulkošanas lingvistiskie aspekti
  • Vieglā valoda 
  • Lokalizācija 
  • Mašīntulkojuma pēcrediģēšana
  • Valoda (literatūra, valodniecība un gramatika, literatūras/tulkošanas socioloģija, dzimtes studijas)
  • Izglītība

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt2UtAps28fNnVsx3eH9jxWU6_8W9-GD4r7aV6C5d-6i0ayw/viewform


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31 32   Next »