Kā iestāties

Kā iestāties Latvijas Tulku un tulkotāju biedrībā?

Par LTTB biedriem var kļūt personas, kurām ir augstākā izglītība tulkošanas jomā, kas iegūta valsts augstskolā, vai vismaz piecu gadu pieredze tulkošanā un/vai tekstu rediģēšanā un koriģēšanā, kā arī viena Biedrības biedra rekomendācija. Ja šo personu profesionālie sasniegumi un reputācija atbilst uzņemšanas noteikumiem un tās atzīst Biedrības Statūtus, maksā biedra naudu un piedalās LTTB darbībā.

Personas, kas neatbilst iepriekšējā punktā minētājām prasībām un kuru darbība ir saistīta ar tulkošanu un/vai tekstu rediģēšanu un koriģēšanu, var tikt uzņemtas par LTTB asociētajiem biedriem.

Par LTTB goda biedriem var kļūt personas, kuras par izciliem profesionālajiem sasniegumiem vai tulka/tulkotāja profesijas nozīmīguma veicināšanu Latvijā ievēl LTTB Valdes locekļu sapulcē.

Lai iestātos Latvijas Tulku un tulkotāju biedrībā, ir nepieciešams lejupielādēt un aizpildīt rakstisku pieteikumu. Aizpildītais pieteikums kopā ar CV jāsūta uz info@lttb.lv.