Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē”: atskats

Piektā studentu un pētnieku konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” nu ir aizvadīta. Atskatāmies uz pieredzēto!

Trijās sesijās noklausījāmies tulkošanas nozares jaunumus kā vietējā, tā ES un Lietuvas kontekstā, uzzinājām, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas mutiskajiem tulkiem, iedziļinājāmies dažādu jomu terminoloģijas problēmās. Tāpat iepazinām lamuvārdu, multilingvālu tekstu un reklāmtekstu tulkošanas īpatnības, brīnījāmies par mašīntulkošanas attīstību un dzirdējām vēl daudz kā interesanta.

Konference “Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē” 17.05.2019. ES mājā.

Konferencē līdztekus runātājiem no Latvijas piedalījās arī viešņa no kaimiņvalsts Lietuvas – Monika Matulevičiūtė. Valodu barjeru palīdzēja pārvarēt lieliskie tulki Liene Bramane, Katri Alvare, Artūrs Valters Freibergs, Anna Beļeviča un Elīna Vorobjova, kuriem īpaša pateicība no Monikas.

Sev noderīgās informācijas piefiksēšanā izmantojām ES mājas nodrošinātos piederumus, bet starpbrīžos mielojāmies ar “Mū Catering” sagādātajiem gardumiem, kurus varējām nodrošināt, pateicoties SIA “Amplexor Latvia” atbalstam. Dāvanas runātājiem sarūpēja ViaLibera SIA.

Lai ikviens varētu vēlreiz iepazīties ar noderīgajām konferences tēmām, LU Akadēmiskais apgāds ar Latvijas Universitātes atbalstu ir sagatavojis konferences tēžu kopsavilkumu, kas ir pieejams gan internetā, gan drukātā formātā (ja vēlaties taustāmu eksemplāru, sazinieties ar mums, rakstot uz info@lttb.lv).

Pateicamies visiem apmeklētājiem, runātājiem, tulkiem un atbalstītājiem!

Posted on by Administrator in Jaunumi