Ventspils augstskolas tulkošanas maģistranti saņem diplomus

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē (TSF) izlaidums notiek divas reizes gadā: viens vasarā – jūnijā, un otrs pašā ziemas vidū – februāra sākumā, kad diplomus svinīgi saņem tulkošanas maģistri, informēja pašvaldībā.

Šogad maģistra grādu tulkošanā saņem 13 maģistra studiju programmas “Juridisko tekstu tulkošana” absolventi, kuri savos darbos tradicionāli pievērsušies juridisko tekstu tulkošanas problēmām. Īpaši uzteicams ir Daces Akmenes darbs par formālo un funkcionālo pieeju, pētot jautājumus par Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojamību. Šis ir vienīgais darbs, kas saņēma novērtējumu “izcili”.

Dace Akmene šobrīd jau strādā par tulkotāju Briselē, tādēļ arī tik vispusīgi un detalizēti izpētījusi problēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošanu. Jāpiemin arī rūpīgi izstrādātais Aritas Piķes pētījums par Latvijas Republikas un Apvienotās Karalistes izglītību apliecinošo dokumentu tulkošanu, ņemot vērā šo valstu izglītības sistēmas, kā arī  Mārtiņa Karela darbs, kurā ļoti detalizēti izpētītas terminu ekvivalences un konsekvences problēmas autortiesības regulējošos ES tiesību aktos.

Šos abu studentu darbus Valsts pārbaudījumu komisija, kuras priekšsēdētājs ir Latvijas Universitātes profesors, Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Veisbergs, novērtēja ar “teicami”.

Ventspils Augstskolas izlaidums notiks sestdien, 9.februārī, plkst. 13.00 Ventspils Kultūras centrā.

Avots: Ventspils novada pašvaldība

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.