Uzaicinājums piedalīties konferencē

Uzaicinājums piedalīties konferencē “Tulkojumu daudzveidība: no zinātnes līdz mākslai”

19.-20.04.2013., Lomonosova 4., Rīga

LATVIJA: Baltijas Starptautiskās akadēmijas programma „Rakstveida un mutvārdu tulkošana”

POLIJA: Silēzijas Universitātes Austrumslāvu filoloģijas institūts

Tulkošana ir saskarsmes instruments, kas var kalpot gan kā cilvēkus, kultūras un nācijas savienojošs tilts, gan kā šķērslis, kas viņus šķir. Tulkošanu kā cilvēka radītu darbību var izskatīt no dažādām perspektīvām – no zinātnes līdz mākslai. Konferences mērķis – apvienot valodu speciālistus, kurus interesē šādas tēmas:

  • Tulkojumu reprezentācija un apstrādes mehānismi: psiholingvistiskie un neirolingvistiskie aspekti
  • Ar specializēto tekstu tulkošanu saistītās problēmas un diskurss
  • Izteikšanās brīvība tulkojumā
  • Tulkošana: starptautiskā saskarsme kā apvienojošais un sadalošais punkts
  • Dzimtās un svešvalodas mijiedarbība: sastatāmā stilistika un mentālie tēli
  • Teorija un prakse: tulkošanas lingvistiskie aspekti
  • Tulkotāju un tulku kvalifikācijas paaugstināšana
  • Tulkotāju un tulku mācīblīdzekļu attīstība
  • Tulkojuma kvalitātes novērtējums
  •  Cik pamanāms ir tulks/tulkotājs

 

Konferences priekšsēdētājs

Doktore Kristīne Uzule (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija)

Konferences zinātniskā komiteja

Prof. Birgita Englunda Dimitrova (Birgitta Englund Dimitrova) (Stokholmas universitāte, Zviedrija)

Prof. Henriks Fontanskis (Henryk Fontanski) (Silēzijas universitāte, Polija)

Prof. Irina Novikova (Latvijas Universitāte, Latvija)

Dr.Maikls Džins (Michael Jin) (Ņūkāslas pilsētas universitāte, Lielbritānija)

Dr. Marija Žoao Marsalo (Maria João Marçalo) (Evoras universitāte, Portugāle)

Konferences organizācijas komiteja

Prof. Emma Arhangeļskaja (Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija)

Prof. Jolanta Luboča-Kruglika (Jolanta Lubocha-Kruglika) (Silēzijas universitāte, Polija)

Konferences plenārsēdes runas

Prof. Nijole Maskaliuniene (University of Vilnius, Lithuania)

Prof. Ayfer Altay (Hacettepe University, Ankara, Turkey)

Dr. Michael Jin (Newcastle University, UK)

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.