Sēru vēsts

ilga2

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

2016. gada 16. aprīlī mūžībā aizgāja tulce, tulkotāja, LTTB biedre Ilga Siņavska.

Ilga daudzus gadus nodarbojās ar mutisku tulkošanu un specializējās reliģisko pasākumu tulkošanā.

Ilga atdusas Tilderu kapos.

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem sakarā ar Ilgas Siņavskas nāvi.

Posted on by Administrator in Jaunumi