Atskats uz tīklošanās un diskusiju vakaru “Darbs ārštatā: kā sevi pasargāt”

31. maijā norisinājās Tīklošanās un diskusiju vakars par tēmu “Kā sevi pasargāt”, kur pārrunājām, kā rīkoties gadījumā, kad klients nemaksā, un kā līdz tādiem gadījumiem nenonākt. Papildus tam apspriedām arī uzņēmējdarbības formas un nodokļu režīmus. Paldies visiem dalībniekiem par interesanto diskusiju!

Lūk, daži praktiski piemēri un ieteikumi!

1) Pirms sadarbošanās pārliecināties par klienta reputāciju tādās vietnēs kā proZ, TranslatorsCafe, sudzibas.lv vai vienkārši Google meklētājā, papildinot klienta vārdu ar tādiem vārdiem kā “nemaksā”, “nepilda” u. tml. Var apjautāties par sadarbības pieredzi arī Facebook grupā Tulkotāji un tulki LV. Tai pašā laikā ņemiet vērā ne tikai sliktās, bet arī labās atsauksmes – neveiksmīgas sadarbības gadījumos vaina var būt arī izpildītāja rīcībā.

Atziņa: lieli uzņēmumi diez vai riskēs sabojāt savu reputāciju, nesamaksājot tulkam/tulkotājam.

2) Slēgt līgumu, kur paredzētas arī soda sankcijas kavētu maksājumu gadījumā. Tāpat ieteicams arī vienoties par to, kā risināmi strīdi par kvalitāti un kādas sankcijas piemērojamas nekvalitatīva vai laikā nenodota darba gadījumā, lai izvairītos no tā, ka klients atsakās maksāt vispār, viņaprāt, nekvalitatīva darba dēļ.

3) Līguma neizpildes gadījumā brīdināt klientu, vērsties pie parādu piedzinējiem un/vai tiesā. Prakses piemērs – tulkotājs vērsies pie tulkošanas aģentūras klienta ar lūgumu nesamaksāt aģentūrai, kamēr aģentūra nav samaksājusi tulkotājam. Tomēr, pirms tā darāt, pārliecinieties, ka līgumā ar aģentūru nav aizlieguma kontaktēties ar klientu.
Pastāv arī jautājums, cik daudz laika un naudas esat gatavi ieguldīt parāda atgūšanā, cik efektīvi ir parādu piedzinēju pakalpojumi.

3) Lūgt priekšapmaksu daļējā vai pilnā apmērā. Pēc daļējas priekšapmaksas iesniegt daļu darba, bet pēc atlikuma samaksas – visu pārējo.

Atziņa: ja klients atradis jūs, nevis jūs viņu, tad diez vai būs pretenzijas pret priekšapmaksu.

4) Iesniegt darbu tālākneizmantojamā formātā (ar paroli vai citādi aizsargāts PDF, bildes formāts). Pareizā formātā nodot pēc samaksas saņemšanas.
Jautājums par to, cik šādi aizsargpasākumi ir efektīvi, t. i., cik viegli saņēmējs var no tiem atbrīvoties. Otrs jautājums – cik lielu darbu saņēmējs būs gatavs ieguldīt šādu aizsargpasākumu apiešanā.

Kāda ir jūsu pieredze? Kur meklējat atsauksmes? Vai slēdzat līgumus? Kā jums ir izdevies atgūt parādu? Vai piesaistījāt parādu piedzinējus? Vai esat vērsušies tiesā? Vai prasāt priekšapmaksu, un vai klienti piekrīt to maksāt? Kādi dokumentu aizsargpasākumi ir efektīvi?

pasākuma dalībnieku kopbilde

Dalībnieki LTTB tīklošanās pasākumā “Kā sevi pasargāt”

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.