Tulkošanas rīku apguve Latvijas ārštata tulkotāju vidū un tās ietekme uz tulkotāju konkurētspēju starptautiskajā VPP tirgū

2014. gadā veiktā pētījuma mērķis (autors: Reinis Straume) ir izpētīt datorizēto tulkošanu un tulkošanas rīkus, izmantojot situāciju analīzi, lai noteiktu, vai tulkošanas rīku izmantošana ietekmē tulkotāju konkurētspēju VPP tirgū. Lai noskaidrotu Latvijas ārštata tulkotājiem raksturīgās tulkošanas rīku apguves tendences, tika aptaujāti 54 tulkotāji. Izmantojot iegūtos datus, tika izveidota vienkārša tulkošanas rīku novērtēšanas metode, kura paredzēta izmantošanai tulkotājiem. Pēc datu analīzes tika secināts, ka jaunākās paaudzes tulkošanas rīkiem ir ļoti līdzīgas funkcijas un tie ir kļuvuši ļoti saderīgi savā starpā, tādējādi iedrošinot tulkotājus attālināties no tirgus līdera.

Reinis Straume – TEnT Adoption and Usage Tendencies among Latvian Translators

 

Posted on by Administrator in Raksti