Tulkošanas programmu izlaidumi

IMG_545325. jūnijā notika LU HZF Profesionālās maģistra studiju programmas „Rakstiskā tulkošana” izlaidums. Šogad šo programmu absolvēja 20 studenti. Divi studenti – Kalvis Kluburs un Ilga Mozule saņēma diplomus ar izcilību. Savukārt par maģistra darbiem visaugstāko vērtējumu – izcili – saņēma četri studenti: Līga Bubko („Slenga lietojums žurnāla „Cosmopolitan” izdevumā”), Inta Papēde („Tulkotāju sadarbība ar nozares speciālistiem”), Indra Romanovska („Banku nozares terminoloģija Eiropas Savienības terminu datu bāzē IATE”) un Daiga Zande („Vides tekstu tulkošana latviešu valodā”).

 

 

Avots: https://www.facebook.com/pages/PMSP-Rakstiska-tulkosana/

veaVentspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē šogad aizstāvējās 41 bakalaurs. Profesionālās studiju programmas “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā” kursā visaugstāko novērtējumu “teicami” saņēma Dana Baumane, kuras tēma bija “Kriminālprocesuālā terminoloģija vācu un latviešu valodā un ar to saistītās tulkošanas problēmas, balstoties uz VFR likumu par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās”. Turklāt profesionālās studiju programmas “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”  kursā visaugstāko novērtējumu “izcili” saņēma Ieva Zunde par tēmu “Polisemantisku vārdu tulkošana: pamatekvivalenta dominances problēma angļu – latviešu valodas sastādījumā.”

Darbus aizstāvēja arī četri maģistri no kuriem visaugstāko novērtējumu – ”teicami” –  saņēma Natālija Dutkeviča par darbu ar tēmu “Dzimumu līdztiesības tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un ar to saistītās terminoloģijas tulkošanas problēmas no angļu valodas latviešu valodā”.

Avots: http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/42645-sonedel-ventspils-augstskola-izlaidums

Foto: http://venta.lv/a/izlaidums-2/

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.