Seminārs “Latvijas tulkotāju nākotne”

European_Commission.svg16. oktobrī Rīgā, viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Rīgā, Elizabetes ielā 55) notiks Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta organizēts seminārs “Latvijas tulkotāju nākotne” par šīs profesijas attīstības iespējām Latvijā.

  • Kā tulkotājam būt konkurētspējīgam šodien?
  • Kas būs jāspēj pēc 5-10 gadiem, lai saglabātu konkurētspēju Latvijas tirgū?
  • Ko savās tulkošanas programmās piedāvā augstskolas?
  • Ko no mums vēlēsies darba devēji un klienti valsts un privātajā sektorā?
  • Ko var apgūt studiju laikā un ko — tikai sūrā darbā?

 

Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs meklēt pārstāvji no Latvijas universitātēm, kur pasniedz rakstisko tulkošanu, kā arī no Latvijas tulkošanas birojiem un ES iestāžu tulkošanas dienestiem.

Seminārs ir bezmaksas. Lūdzam iepriekš pieteikties pa e-pastu uldis.priede@ec.europa.eu vai pa telefonu 67085412.

Semināra programma

Ievaddaļa

9.00-9.15 Ievadruna. Mareks Kovaļevskis, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta vadītājs

Akadēmiskā daļa

9.15-9.35 Jauno tulkotāju sagatavošana Latvijas Universitātē (LU HZF PMSP „Rakstiskā tulkošana”). Helēna Gizeleza, lektore, Latvijas Universitāte

9.35-9.55 Profesionālo tulkošanas studiju organizācija Ventspils Augstskolā. Valda Rudziša, asociētā profesore, Ventspils Augstskola

9.55-10.15 Tehniskais tulkotājs: mūsdienu reālijas un nākotnes perspektīvas. Aija Veldruma, lektore, Rīgas Tehniskā universitāte

10.15-10.30 Jautājumi un diskusija

10.30-10.50 Rīta kafijas pauze

Darba devēju daļa

10.50-11.10 Mašīntulks un tulkotājs – konkurenti vai kolēģi? Nansija Lībiete, Tildes Lokalizācijas daļas vadītāja

11.10-11.30 Tulkotājs bez tulkošanas programmas – izdzīvotājs tirgū? Sarma Šķēle, projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece / projektu vadītāja, Skrivanek Baltic

11.30-11.50 Kā kļūt par konkurētspējīgu tulkotāju? Samanta Nikolajeva, piegādātāju vadītāja, Nordtext

11.50-12.10 Aktuālākās problēmas rakstiskās tulkošanas nozarē. Igors Djačenko, valdes loceklis, SDI Media Latvija

12.10-12.30 Jautājumi un diskusija

12.30-13.45 Pusdienas

ES iestāžu daļa

13.45-14.05 Tulkotāju rekrutēšana un apmācība, darbs ar ārštata tulkotājiem, citas TĢD aktivitātes. Liena Muskare, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta (TĢD) Latviešu valodas departamenta 1. nodaļas vadītāja

14.05-14.20 Tulkošanas darba īpatnības ES konsultatīvajās iestādēs. Edīte Krūze, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Eiropas Reģionu komitejas tulkošanas dienesta latviešu valodas nodaļas vadītāja

14.20-14.35 Jurista lingvista darbs Eiropas Savienības Tiesā. Ilona Skuja, ES Tiesas tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītāja

14.35-14.50 Jautājumi un diskusija

14.50-15.15 Pēcpusdienas kafijas pauze

Daudzveidīgā daļa

15.15-15.35 Tulkošanas rīki šodien un rīt. Kaspars Kļaviņš, valdes loceklis, Mestako

15.35-15.55 Reklāmas tekstu tulkošana. Pauls Bankovskis

15.55-16.15 Literārie tulkojumi. Izdevējs un tulkotājs. Una Orinska, Ārzemju literatūras redakcijas projektu vadītāja, apgāds Zvaigzne ABC

16.15-16.30 Jautājumi un diskusija

16.30-17.00 Diskusijas daļa un secinājumi. Kas jāprot tulkotājam, lai spētu konkurēt nākotnes tirgū?

Posted on by Administrator in Jaunumi