Sarunu ciklā „Valoda tulkojumā” tikšanās ar Daci Meieri

lva2.aprīlī, plkst.18.00 aicina uz tikšanos ar tulkotāju Daci Meieri un literatūrzinātnieci Anitu Rožkalni. Šī būs jau otrā saruna, kas notiks grāmatu un kultūrpreču mājā „Niceplace Mansards” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 21a.

Vēl plānotas četras tikšanās, kurās literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes sarunu biedri būs Knuts Skujenieks, Silvija Brice, Guntars Godiņš un Pēteris Jankavs. Jau notikusi tikšanās ar tulkotāji Valdi Bisenieku.

Dace Meiere ir tulkotāja ar īpašu valodas dzirdi. Tulko no itāļu, lietuviešu, spāņu un katalāņu valodas. Nozīmīgākie tulkojumi: Umberto Eko romāni „Rozes vārds”, „Fuko svārsts”, „Bodolīno” un „Prāgas kapsēta”, Alesandro Bariko „Zīds”, „Okeāns Jūra”, „Stikla pilis”, Kristinas Sabaļauskaites „Silva rerum”, D. Marāni „Jaunā somu gramatika”, P. U. Dini „Baltu valodas”, K. Malaparte „Āda”, S.Veronēzi „Rāmais haoss” un Paolo Džordāno „Pirmskaitļu vientulība”.

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez informācijas apmaiņas starp dažādās valodās runājošiem cilvēkiem un tautām, dokumentu un lietišķās informācijas tulkošanas, taču īpaša ir daiļliteratūras tulkošana. Te visspilgtāk izpaužas tas, ka valoda ir cilvēka apziņā un zemapziņā ietvertās pasaules izpausmes veids, ne tikai saziņas kods, bet arī atšķirīgu kultūru saprašanās veids. Dzejas, prozas un dramaturģijas darbu tulkotāji savā nacionālajā kultūrā interpretē citu kultūru dvēseles pieredzi, vienlaikus bagātinot savu dzimto valodu un tiecoties nepazaudēt citā valodā izteikto.

Pasākumos sarunu formā iepazīsimies tuvāk ar dažiem no izcilākajiem mūsdienu latviešu tulkotājiem, uzmanības lokā paturot tēmas:

  • latviešu valodas iespējas izteikt citu tautu valodās pausto;
  • kultūras kodu un zīmju atveides iespējas un līdzekļi latviešu valodā;
  • tulkošana kā valodas lietojuma savdabīgs psiholoģisks process;
  • tulkojumu loma nācijas kultūrā.

Pasākumu ciklu noslēgs konference Eiropas Valodu dienās š. g. 26. septembrī.

Ieeja bez maksas.

Precīzāka informācija pa e-pastu: velga.licite@valoda.lv vai tālr. 6720168,67201684.

Avots: http://www.valoda.lv/Aktualitates/Sarunu_cikla_Valoda_tulkojuma_tiksanas_ar_Daci_Meieri/1349/mid_522

Posted on by Administrator in Jaunumi