Стандарты профессии переводчика

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulka statusā strādājošie prot sniegt pakalpojumus starptautiskajās konferencēs, vietējo iestāžu organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos. Tulks var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, starp tām biznesa firmās, Eiropas Savienības organizētajos birojos gan Latvijā, gan ārzemēs. Tulks var tulkot lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas. Šīs profesijas pārstāvji ir apguvuši mutiskās tulkošanas iemaņas (tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu).

Tulks

Tulkotajs: šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju. Tulkotājs spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekļus.

Tulkotajs

Avots: http://www.niid.lv/

Posted on by Administrator in Статьи

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.