Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība - Part 5

Konference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē” 1. novembrī

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiKonference “Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē” 1. novembrī

2019. gada 1. novembrī Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Valsts valodas centru un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizē konferenci „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē”. Šī būs jau divpadsmitā gadskārtējā aktuāliem Eiropas Savienības tulkošanas jautājumiem veltītā konference.

Konferencē ES un Latvijas tulkošanas nozares pārstāvji diskutēs par Eiropas Savienības tekstu tulkošanu latviešu valodā, sadarbību un tulkotājam nepieciešamajām prasmēm nākotnē.

Paredzēts, ka konferenci atklās Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Astra Kurme un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks.

Aicinām jūs apmeklēt konferenci „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē”, iepriekš piesakot savu dalību līdz š.g. 17. oktobrim un nosūtot savu vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pasta adresi: aija.veja@mfa.gov.lv.


Seminārs “Tulkojam Eiropu, tulkojam politiku” 31. oktobrī

Posted on by Administrator in Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi, Jaunumi Komentāri ir izslēgtiSeminārs “Tulkojam Eiropu, tulkojam politiku” 31. oktobrī

Ceturtdien, 31. oktobrī, ES mājā (2. stāvā) no 13.30 līdz 17.15 notiks seminārs “Tulkojam Eiropu, tulkojam politiku”, kuru organizē Eiropas Komisijas Tulkošanas  ģenerāldirektorāts. Seminārs ir veltīts politikai, tulkošanai un valodai, un tajā tiks aplūkotas šādas tēmas: demokrātija un valoda, ES diskurss un latviešu valoda, informācija medijiem, politiskās runas un to tulkošana, migrācijas leksika speciālajos tekstos un vienkāršrunā, terminu izstrāde ar politiku saistītās jomās, LR tiesību aktu tulkošana, kā arī politisko tekstu tulkošanas izaicinājumi privātajā sektorā. 

Iepazīties ar programmu un reģistrēties var šeit: https://ej.uz/te_registracija

Lūdzu, reģistrējieties semināram savlaicīgi, jo vietu skaits seminārā ir ierobežots!


Sveicam Starptautiskajā tulkošanas dienā!

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Leave a comment

Vēlam izaugsmi, panākumus un aizraujošus darba uzdevumus!


5. ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi”

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgti5. ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi”

2019. gada 13. decembrī LU Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 2. stāva konferenču zālē (Kalpaka bulvāris 4, Rīga) notiks LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības kopīgi rīkotie ziemas lasījumi “Tulkotāja meklējumi un atradumi”, kuros šogad uzsvars būs likts uz tulku un tulkotāju arodveselību.

Studenti, jaunie un pieredzējušie pētnieki tiek aicināti piedalīties ar referātiem, kuru tematika saistīta ar tulkošanas un terminoloģijas praktiskajiem aspektiem un/vai tulku un tulkotāju arodveselības jautājumiem. Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 3. decembrim.

Norises laiks un programma tiks precizēti vēlāk.

Ziemas lasījumu plakāts

Zinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiZinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”

2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks zinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”. Dalība bez maksas.

Konferences atklāšana plkst. 10.00; reģistrācija no plkst. 9.15. Konferences darba valoda: latviešu.

Pieteikšanās, aizpildot elektronisku pieteikšanās VEIDNI līdz 25. septembrim.

Šogad aprit 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. Arī Latvijas Nacionālā bibliotēka šogad svin pirmo simtgadi, kuras laikā tā izveidojusies par bagātīgu un daudzveidīgu terminrades avotu un kļuvusi par bibliotēku nozares terminoloģijas centru. Līdz ar to pienācis laiks atskatīties uz paveikto, kā arī identificēt aktuālās problēmas un iezīmēt nākotnes perspektīvas.

Konference par godu šīm nozīmīgajām jubilejām sniegs iespēju tikties dažādu nozaru terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, dalīties pieredzē, apmainīties ar idejām, veidot jaunus kontaktus.

Ar savu skatījumu par latviešu terminoloģijas vēstures jautājumiem, terminoloģijas attīstībā nozīmīgām personībām, kā arī konkrētu nozaru terminoloģijas attīstību un problemātiku pieredzē dalīsies terminoloģijas speciālisti un pētnieki no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes un daudzām citām organizācijām.

Konferenci ievadīs rīta plenārsēde, kura veltīta terminrades teorētiskiem un lietišķiem aspektiem. Turpinājumā darbs noritēs trīs paralēlās sesijās. Pirmā sesija veltīta bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas darba jautājumiem. Otrajā sesijā iekļautie referāti sniegs ieskatu vairāku tehnisko nozaru terminoloģijas darba aspektos. Trešajā sesijā varēs iepazīties ar atsevišķu nozaru terminoloģijas pētījumu rezultātiem. Konferenci noslēgs apkopojošs ziņojums par terminoloģijas teoriju un praksi Latvijā kopš XIX gs. vidus līdz mūsdienām.

KONFERENCES PROGRAMMA (PDF)

Konferences mērķauditorija: terminoloģijas darba interesenti gan no nozaru speciālistu, gan valodnieku vidus, bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālisti, studenti un citi terminoloģijas darba interesenti.

Konferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti starptautiski recenzējamā turpinājumizdevuma “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti” (ISSN 1691-5941) kārtējā sējumā, kas nāks klajā 2020. gadā.

Rīkotāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija, Valsts pētījumu programmas projekts “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt filmēts un fotografēts.

Papildu informācija:

Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716051, 67716053
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lvevija.vjatere@lnb.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
E-pasts: tka@lza.lv

https://lnb.lv/lv/zinatniska-konference-latviesu-terminologija-simts-gados


Izdotā profesora Jāņa Sīļa monogrāfija

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiIzdotā profesora Jāņa Sīļa monogrāfija

Ventspils Augstskola izdevusi filoloģijas doktora un VeA Tulkošanas studiju fakultātes profesora Jāņa Sīļa monogrāfiju “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”. Grāmatas atvēršanas svētki notiks trešdien, 11. septembrī, plkst. 18.00 Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101, Ventspilī).

Profesors Jānis Sīlis strādā Ventspils Augstskolā kopš tās dibināšanas 1997. gadā, ir stāvējis pie augstskolas šūpuļa, izstrādājot Ventspils Augstskolas attīstības koncepciju un topošās Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmu saturu, kā arī 14 gadus bijis šīs fakultātes dekāns. Viņa darbu klāstā ir vairāk nekā simt zinātnisko publikāciju un četras monogrāfijas. Atskatoties uz Ventspils Augstskolā nostrādātajiem gadiem, Jānis Sīlis atzīst, ka jūtas gandarīts par paveikto, un viņam ir liels prieks, ka tulkošanas studiju programmas atzītas par labākajām visā valstī.

Profesors atzīst, ka savā 45 gadu ilgajā augstskolas pasniedzēja un pētnieka praksē, kā arī vadot doktorantu zinātniskos darbus un vērtējot citu augstskolu bakalauru, maģistru un doktorantu darbus, viņš saskarās ar problēmu, ka līdz šim Latvijā nav pieejams apkopots mūsu valodnieku devums tulkojumzinātnē. Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”  ir fundamentāls pētījums par Latvijas valodnieku paveikto teorētiskajā un lietišķajā translatoloģijā – tiek aplūkotas teorētiskās un metodoloģiskās problēmās, raksturots viens no nozīmīgākajiem Latvijas tulkojumzinātnes vēsturiskās attīstības posmiem (1984–2014), kā arī tiek piedāvāts Latvijas tulkojumzinātnieku publikāciju bibliogrāfiskais korpuss, kurā fiksēti 160 autori ar vairāk nekā 1770 publikācijām. Autors ir pārliecināts, ka monogrāfija būs stabils pamats un neatsverams palīgs studentiem un pētniekiem, veidojot un stiprinot tulkojumzinātnes teorētisko domu.

Monogrāfija paredzēta tulkojumzinātniekiem, valodniekiem, tulkošanas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem, kā arī plašākam lasītāju lokam, kurus interesē autora translatoloģijas pētījumos skartie jautājumi.

Augstskolas pastāvēšanas divdesmit divos gados profesors kļuvis ne tikai par atzītu, respektētu un iemīļotu pasniedzēju studentu vidū, bet arī pazīstamu valodniecības ekspertu valsts mērogā. Bez viņa kritiskā viedokļa praktiski netiek aizstāvēta neviena disertācija valodniecības nozarē.

Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē” izdota ar Ventspils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/175864-izdota-profesora-jana-sila-monografija?fbclid=IwAR2RzaB4mkRDpgmpKaRwVoNV-PaWhoap3SDSPhvcaRCpvLBb2vvZ4obepDE


Tīklošanās vakars

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Leave a comment

Aicinām uz tulku un tulkotāju tīklošanās vakaru. Šoreiz bez tēmas – vienkārši sirsnīgas sarunas, sapazīšanās, vasaras notikumu atminēšanās un darbīgā septembra iesākuma svinēšana.

Laipni aicināti visi interesenti, ne tikai LTTB biedri!

Vieta un laiks: 13. septembris plkst. 18.00 “Tērbatas Ezītī miglā”, Tērbatas ielā 55. Meklējiet galdiņu uz Ievas vārda.

Pasākuma plakāts

Darba piedāvājums tulkotājiem

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiDarba piedāvājums tulkotājiem

Tulkojumu birojs LMI Translations ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi tulkošanas nozarē aicina savai komandai pievienoties Eiropas Savienības/Eiropas Komisijas tekstu tulkotājus un redaktorus.

Darba apraksts:

Eiropas Savienības / Eiropas Komisijas tekstu tulkošana un/vai rediģēšana kādā no šiem valodu pāriem:

​latviešu – angļu – latviešu
latviešu – itāļu – latviešu
latviešu – poļu – latviešu

Darba
pienākumi:

Tulkotājiem:
•    Tulkot avota valodas materiālus noteiktajā mērķa valodā atbilstoši tulkojuma izmantošanas mērķim;
•     Izmantot nozarei atbilstošu terminoloģiju un ievērot dotās vadlīnijas;
•    Kopumā pārbaudīt savu tulkojumu, izmantojot teksta redaktora valodas labošanas funkcijas Spelling and Grammar, Spellcheck u.c.

Redaktoriem:
•    Bilingvāli salīdzināt mērķa valodas tekstu ar avota valodas tekstu, pārliecināties par mērķa valodas teksta atbilstību noteiktajam mērķim;
•     Pārliecināties, ka mērķa valodā izmantota teksta nozares terminoloģija;
•    Konstatēt un novērst nepilnības mērķa valodas tekstā.

Prasmes:
•    Izglītība tulkošanā/filoloģijā vai augstākā izglītība citā nozarē + 2 gadu pieredze tulkošanā vai 5 gadu pieredze pilna laika tulkošanā;
•    Punktualitāte un atbildības sajūta;
•    Ļoti labas zināšanas par darbu ar MS Office;
•    Pieredze darbā ar datorizētiem tulkošanas rīkiem vai dzelžaina vēlme tos apgūt;
•    Spēja operatīvi atbildēt un pieņemt pasūtījumus.

Darbs veicams no mājām, katru reizi abpusēji vienojoties par katru tulkošanas/rediģēšanas darbu.

Atalgojums: gabaldarba likme sākot no 0,02 EUR/vārds līdz 0,035 EUR/vārds (atkarībā no darba steidzamības un teksta sarežģītības).

Vai vēlaties piebiedroties? Laipni lūdzam!

Dodieties uz Piegādātāju portālu un reģistrējieties: https://lmi.s.xtrf.eu/vendors/#/sign-in

Kontakti: t. 28313088


Starptautiskā konference “Bridging Languages and Cultures” Ventspilī

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiStarptautiskā konference “Bridging Languages and Cultures” Ventspilī

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte rīko jau otro starptautisko starpdisciplināro tulkojumzinātnes konferenci “Bridging Languages and Cultures”, kas notiks 2019. gada 12. un 13. septembrī.

Konferences darba valodas būs angļu un vācu.

Galvenās tēmas būs:

  • valodniecība;
  • tulkošana;
  • mutiskā tulkošana;
  • starpkultūru pētījumi.

Pieteikties dalībai konferencē var līdz 2019. gada 15. jūlijam. Dalības maksa: 50 EUR (ar referātu) vai 30 EUR (bez referāta).

Sīkāka informācija, pieteikuma anketa un uzsaukums: https://venta.lv/notiks-starptautiska-starpdisciplinara-tulkojumzinatnes-konference-bridging-languages-and-cultures/


Tīklošanās un diskusiju vakars “Klienti: pieredze un atziņas”

Posted on by Administrator in Nekategorizēts Komentāri ir izslēgtiTīklošanās un diskusiju vakars “Klienti: pieredze un atziņas”

Aicinām uz kārtējo LTTB tīklošanās un diskusiju vakaru. Šoreiz par tēmu “klienti”.

Runāsim par to:

  • kur meklēt klientus;
  • kā atšķiras klientu kategorijas (privātais/valsts sektors; tiešie klienti / aģentūras; vietējie/ārvalstu klienti);
  • kāda pieredze iepirkuma konkursos.

KUR: “Double Coffee Doms” Šķūņu ielā 15, Rīgā.
KAD: 19.07. plkst. 18.00.

Laipni gaidīti visi interesenti, ne tikai LTTB biedri!
Lūdzam pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu info@lttb.lv vai portālā Facebook.