Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība - Part 34

OPTIMALE simpozijs, Rennes 2 Universitāte, 2013. gada 6. jūnijā.

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

OPTIMALE simpozijs: Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana

Rennes 2 Universitāte, kas ir OPTIMALE projekta koordinators, 2013. gada 6. jūnijā rīko starptautisku simpoziju “Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) ir Erasmus akadēmiskais tīkls, kas ietver 70 partnerus no 32 Eiropas valstīm un kas virza un stimulē inovācijas un profesionālo tulkotāju augsto apmācības kvalitāti. Šī pasākuma mērķis ir apspriest dažus jautājumus, kas tika aktualizēti OPTIMALE projekta īstenošanas gaitā.

OPTIMALE simpozijs notiks pirms OPTIMALE projekta nobeiguma sanāksmes, kas paredzēta 2013. gada 7. jūnijā un kuras laikā visām iesaistītajām pusēm un plašai publikai tiks prezentēti projekta rezultāti.

Ja Jums rodas jautājumi par pasākumu, lūdzu, sazinieties ar Danielu Tudiku (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) vai projekta vadītāju Keliju Falēzi (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers


Календарь мероприятий LTTB на 2012 год

Posted on by admin in Семинары Leave a comment

 

14 ноября 2012 г. в 18:00 Правовые аспекты работы переводчиковЕкатерина Челнова, юрисконсульт LTTBДискуссия за чашкой кофе
24 ноября 2012 г. в 10:00 Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia Лена Шкуридина, компания „Caterpillar”, БельгияДискуссия за чашкой кофе
4 декабря 2012 года в 18:30 Навыки публичных выступленийЛаура Блейдере, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
11 декабря 2012 года в 18:00 Устный перевод – мифы и реальностьСеминар специалистам бюро переводов для улучшения понимания нюансов устного переводаЛаура Блейдере, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
20 декабря 2012 года в 18:00 Перевод христианских мероприятийИлга Синявска, Хелена ГизелезаДискуссия за чашкой кофе и празднование Рождества


24 ноября 2012 года в 10:00 семинар
 “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”

24 ноября 2012 года LTTB организует семинар о терминологии, используемой в логистике, и анализе ССВУ переводческой отрасли. Семинар пройдет на английском языке. Адрес: бульвар Райня 1, 2-й этаж (помещения “Polyglot skola”).  http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/

14 ноября 2012 года в 18:00 “Правовые аспекты работы переводчиков”

14 ноября 2012 года LTTB организует встречу с юрисконсультом общества о правовых аспектах работы переводчиков. Присылайте интересующие вас вопросы и темы на info@lttb.lv. Семинар пройдет в помещении Факультета гуманитарных наук ЛУ, ул. Висвалжа 4а – 409.


LTTB pasākumu kalendārs 2012. gadam

Posted on by admin in Seminari Leave a comment
2012. gada 14. novembrī plkst. 18:00 Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti Jekaterina ČelnovaLTTB juriskonsulte Diskusija pie kafijas galda
2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia Ļena Škuridina, uzņēmums „Caterpillar”, Beļģija Diskusija pie kafijas galda
2012. gada 4. decembrī plkst. 18:30 Publiskās runas iemaņas Laura Bleidere, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
2012. gada 11. decembrī plkst. 18:00 Mutiskā tulkošana – mīti un realitāte. Seminārs tulkojumu biroju speciālistiem izpratnes padziļināšanai par mutisko tulkošanu Laura Bleidere, Mg.interpret., Mg.iur.translat.
2012. gada 20. decembrī plkst. 18:00 Kristīgo pasākumu tulkošana Ilga Siņavska, Helēna Gizeleza Diskusija pie kafijas galda un Ziemassvētku svinēšana

 

2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 seminārs “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”

2012. gada 24. novembrī LTTB rīko semināru par loģistikas terminoloģiju un tulkošanas jomas SWOT analīzi. Seminārs notiks angļu valodā.  Adrese: Raiņa bulvāris 1, 2.st. (“Polyglot skola” telpās). Karte ir atrodama šeit http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/

2012. gada 14. novembrī plkst. 18:00 “Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti”

2012. gada 14. novembrī LTTB rīko tikšanos ar biedrības juriskonsulti par tulku/tulkotāju darba tiesiskajiem aspektiem. Sūtiet jūs interesējošos jautājumus un tēmas jau tagad uz info@lttb.lv. Seminārs notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās, Visvalža ielā 4a, 409. telpā.


Стандарты профессии переводчика

Posted on by Administrator in Статьи Leave a comment

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulka statusā strādājošie prot sniegt pakalpojumus starptautiskajās konferencēs, vietējo iestāžu organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos. Tulks var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, starp tām biznesa firmās, Eiropas Savienības organizētajos birojos gan Latvijā, gan ārzemēs. Tulks var tulkot lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas. Šīs profesijas pārstāvji ir apguvuši mutiskās tulkošanas iemaņas (tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu).

Tulks

Tulkotajs: šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju. Tulkotājs spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekļus.

Tulkotajs

Avots: http://www.niid.lv/


Tulka un tulkotāja profesijas standarti

Posted on by Administrator in Raksti Leave a comment

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulki sniedz pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo iestāžu organizētās sanāksmēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju līdzdalību, var tulkot arī lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas Tulki var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, tostarp uzņēmumos, Eiropas Savienības institūcijās un pārstāvniecībās  gan Latvijā, gan ārzemēs.  Šīs profesijas pārstāvji ir apguvuši mutiskās tulkošanas iemaņas (tai skaitā konsekutīvo jeb secīgo tulkošanu, sinhrono tulkošanu, čuksttulkošanu un kontakttulkošanu).

Tulks

Tulkotājs: šajā profesijā strādājošie prot rakstiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājs spēj tulkot dažāda tipa un žanra tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām. Tulkotājs spēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju. Tulkotājs spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekļus.

Tulkotajs

Avots: http://www.niid.lv/


„Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с латвийскими ВУЗами ищет лучшего молодого переводчика 2012 года

Posted on by Administrator in Новости Leave a comment

Уже пятый год подряд „Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с пятью латвийскими ВУЗами – Даугавпилсским Университетом, Высшей школой экономики и культуры, Латвийской академии культуры, Латвийским Университетом и Вентспилсской высшей школой – объявляет конкурс молодых переводчиков для студентов ВУЗов „Лучший молодой переводчик 2012” для повышения интереса студентов к профессии переводчика. Конкурс пройдет в два отборочных этапа, во время которых студентам предлагается переводить тексты с английского, французского и немецкого на латышский язык.

Read more


„Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Latvijas augstskolām meklē labāko 2012. gada jauno tulkotāju

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Jau piekto gadu „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar piecām Latvijas augstskolām – Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti un Ventspils Augstskolu – izsludina jauno tulkotāju konkursu augstskolu studentiem „Labākais jaunais tulkotājs 2012”, lai veicinātu studentu interesi par darbu tulkotāja profesijā. Konkurss norit divās atlases kārtās, kurās studenti aicināti tulkot tekstus no angļu, franču un vācu valodas latviešu valodā.

Read more


Supply Chain related terminology and abbreviations – 24 ноября 2012 года

Posted on by Administrator in Новости Leave a comment

24 ноября 2012 года в 10:00 LTTB организует семинар о терминологии, используемой в логистике, и анализе ССВУ переводческой отрасли. Тема семинара: “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”. Семинар ведет Елена Шкуридина (MBA) из компании “Caterpillar” (Бкльгия). Семинар пройдет на английском языке.

Адрес: бульвар Райня 1, 1-й этаж (помещения “Polyglot skola”).  Карта: http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/


Supply Chain related terminology and abbreviations – 2012. gada 24. novembrī

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 LTTB rīko semināru par loģistikas terminoloģiju un tulkošanas jomas SWOT analīzi. Semināra tēma: “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”. Semināru vadīs Ļena Škuridina (MBA) no uzņēmuma “Caterpillar” (Beļģija). Seminārs notiks angļu valodā.

Adrese: Raiņa bulvāris 1, 1.st. (“Polyglot skola” telpās). Karte ir atrodama šeit http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/


Правовые аспекты работы переводчиков – 14 ноября 2012 года в 18:00

Posted on by admin in Новости Leave a comment

Темы семинара:

  • Договор об услугах по переводу/редактированию, договор об авторском вознаграждении
  • Управление рисками в работе переводчиков
  • Страхование профессиональной гражданско-правовой ответственности
  • Международные стандарты синхронного и письменного перевода

Семинар пройдет в помещении Факультета гуманитарных наук ЛУ, ул. Висвалжа 4а – 409. Участие в мероприятии бесплатное. Записаться на семинар можно, отправив сообщение на: info@lttb.lv.

Правовые аспекты работы переводчиков – 14 ноября 2012 года

14 ноября 2012 года LTTB организует встречу с юрисконсультом общества, посвященную правовым аспектам работы переводчиков. Присылайте интересующие вас вопросы и темы на info@lttb.lv.

Информационное мероприятие LTTB

Латвийское общество переводчиков приглашает всех посетить информационное мероприятие LTTB, которое состоится 1 октября 2012 года в 20:00 по адресу: ул.Висвалжа 4а, Факультет гуманитарных наук Латвийского Университета, аудитория 202.