Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība- Part 34

„Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Latvijas augstskolām meklē labāko 2012. gada jauno tulkotāju

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Jau piekto gadu „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar piecām Latvijas augstskolām – Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti un Ventspils Augstskolu – izsludina jauno tulkotāju konkursu augstskolu studentiem „Labākais jaunais tulkotājs 2012”, lai veicinātu studentu interesi par darbu tulkotāja profesijā. Konkurss norit divās atlases kārtās, kurās studenti aicināti tulkot tekstus no angļu, franču un vācu valodas latviešu valodā.

Read more


Supply Chain related terminology and abbreviations – 24 ноября 2012 года

Posted on by Administrator in Новости Leave a comment

24 ноября 2012 года в 10:00 LTTB организует семинар о терминологии, используемой в логистике, и анализе ССВУ переводческой отрасли. Тема семинара: “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”. Семинар ведет Елена Шкуридина (MBA) из компании “Caterpillar” (Бкльгия). Семинар пройдет на английском языке.

Адрес: бульвар Райня 1, 1-й этаж (помещения “Polyglot skola”).  Карта: http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/


Supply Chain related terminology and abbreviations – 2012. gada 24. novembrī

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

2012. gada 24. novembrī plkst. 10:00 LTTB rīko semināru par loģistikas terminoloģiju un tulkošanas jomas SWOT analīzi. Semināra tēma: “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”. Semināru vadīs Ļena Škuridina (MBA) no uzņēmuma “Caterpillar” (Beļģija). Seminārs notiks angļu valodā.

Adrese: Raiņa bulvāris 1, 1.st. (“Polyglot skola” telpās). Karte ir atrodama šeit http://www.polyglotskola.lv/lv/kontakti/


Правовые аспекты работы переводчиков – 14 ноября 2012 года в 18:00

Posted on by admin in Новости Leave a comment

Темы семинара:

  • Договор об услугах по переводу/редактированию, договор об авторском вознаграждении
  • Управление рисками в работе переводчиков
  • Страхование профессиональной гражданско-правовой ответственности
  • Международные стандарты синхронного и письменного перевода

Семинар пройдет в помещении Факультета гуманитарных наук ЛУ, ул. Висвалжа 4а – 409. Участие в мероприятии бесплатное. Записаться на семинар можно, отправив сообщение на: info@lttb.lv.

Правовые аспекты работы переводчиков – 14 ноября 2012 года

14 ноября 2012 года LTTB организует встречу с юрисконсультом общества, посвященную правовым аспектам работы переводчиков. Присылайте интересующие вас вопросы и темы на info@lttb.lv.

Информационное мероприятие LTTB

Латвийское общество переводчиков приглашает всех посетить информационное мероприятие LTTB, которое состоится 1 октября 2012 года в 20:00 по адресу: ул.Висвалжа 4а, Факультет гуманитарных наук Латвийского Университета, аудитория 202.


Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti – 2012. gada 14. novembrī plkst. 18.00

Posted on by admin in Jaunumi Leave a comment

Semināra tēmas:

  • Līgumi par tulkošanas/rediģēšanas pakalpojumiem, autoratlīdzības līgumi
  • Tulku/tulkotāju darbības risku pārvaldība
  • Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
  • Sinhronās un rakstiskās tulkošanas starptautiskie standarti

Seminārs notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās, Visvalža ielā 4a, 409. telpā. Dalība pasākumā ir bez maksas. Lūdzam pierakstīties uz pasākumu, rakstot uz e-pastu:info@lttb.lv.

Tulku/tulkotāju darba tiesiskie aspekti – 2012. gada 14. novembrī

2012. gada 14. novembrī LTTB rīko tikšanos ar biedrības juriskonsulti par tulku/tulkotāju darba tiesiskajiem aspektiem. Sūtiet jūs interesējošos jautājumus un tēmas jau tagad uz info@lttb.lv.

LTTB informācijas stunda

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība aicina visus interesentus apmeklēt biedrības informācijas stundu, kas notiks 2012. gada 1. oktobrī plkst. 20.00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, 202. telpā.


Опрос латвийский переводчиков

Posted on by admin in Статьи Leave a comment

Предлагаем ознакомиться с отчетом об исследовании Хелены Гизелезы, Mg.translat., о профессиональной деятельности латвийский переводчиков 2011-2012 г.


Tulku un tulkotāju aptaujas kopsavilkums

Posted on by admin in Raksti Leave a comment

Tulkošanas joma Latvijā nav pietiekoši labi izpētīta, un netika veikti pētījumi, kas palīdzētu saprast tirgus situāciju un attīstības tendences tulkošanas jomā.

Latvijas tulku un tulkotāju profesionālās darbības pētījuma mērķi ir iegūt vispārēju informāciju par tulkiem un tulkotājiem, pētīt dažādus viņa profesionālās darbības aspektus.

Aptauja tika veikta 2011.-2012. gadā. Pētījuma mērķauditorija bija Latvijā dzīvojošie tulki un tulkotāji, kā arī latviešu tulki un tulkotāji, kas dzīvo ārzemēs. Tika saņemtas 123 anketas, pētījumam tika izmantotas 120 anketas.

Pētījuma rezultātā tika apkopoti demogrāfiskos datus; iegūti un analizēti dati par moderno tehnoloģiju izmantošanu tulkošanas jomā; tulku un tulkotāju sadarbību ar pasūtītājiem, kā arī informācija par tulku/tulkotāju darba vidi, darba režīmu un apmierinātību ar darbu.

Tulku un tulkotāju aptaujas rezultātu kopsavilkums


« Previous   1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34