Zinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiZinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”

2019. gada 3. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks zinātniska konference “Latviešu terminoloģija simts gados”. Dalība bez maksas.

Konferences atklāšana plkst. 10.00; reģistrācija no plkst. 9.15. Konferences darba valoda: latviešu.

Pieteikšanās, aizpildot elektronisku pieteikšanās VEIDNI līdz 25. septembrim.

Šogad aprit 100 gadu kopš Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas izveides 1919. gada rudenī, kad aizsākās valstiskas rūpes par nacionālās terminu sistēmas attīstību. Arī Latvijas Nacionālā bibliotēka šogad svin pirmo simtgadi, kuras laikā tā izveidojusies par bagātīgu un daudzveidīgu terminrades avotu un kļuvusi par bibliotēku nozares terminoloģijas centru. Līdz ar to pienācis laiks atskatīties uz paveikto, kā arī identificēt aktuālās problēmas un iezīmēt nākotnes perspektīvas.

Konference par godu šīm nozīmīgajām jubilejām sniegs iespēju tikties dažādu nozaru terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, dalīties pieredzē, apmainīties ar idejām, veidot jaunus kontaktus.

Ar savu skatījumu par latviešu terminoloģijas vēstures jautājumiem, terminoloģijas attīstībā nozīmīgām personībām, kā arī konkrētu nozaru terminoloģijas attīstību un problemātiku pieredzē dalīsies terminoloģijas speciālisti un pētnieki no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes un daudzām citām organizācijām.

Konferenci ievadīs rīta plenārsēde, kura veltīta terminrades teorētiskiem un lietišķiem aspektiem. Turpinājumā darbs noritēs trīs paralēlās sesijās. Pirmā sesija veltīta bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas darba jautājumiem. Otrajā sesijā iekļautie referāti sniegs ieskatu vairāku tehnisko nozaru terminoloģijas darba aspektos. Trešajā sesijā varēs iepazīties ar atsevišķu nozaru terminoloģijas pētījumu rezultātiem. Konferenci noslēgs apkopojošs ziņojums par terminoloģijas teoriju un praksi Latvijā kopš XIX gs. vidus līdz mūsdienām.

KONFERENCES PROGRAMMA (PDF)

Konferences mērķauditorija: terminoloģijas darba interesenti gan no nozaru speciālistu, gan valodnieku vidus, bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālisti, studenti un citi terminoloģijas darba interesenti.

Konferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti starptautiski recenzējamā turpinājumizdevuma “Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti” (ISSN 1691-5941) kārtējā sējumā, kas nāks klajā 2020. gadā.

Rīkotāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija, Valsts pētījumu programmas projekts “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022).

Konferences publicitātes vajadzībām tās laikā var tikt filmēts un fotografēts.

Papildu informācija:

Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716051, 67716053
E-pasts: inese.kazaka@lnb.lvevija.vjatere@lnb.lv

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija
E-pasts: tka@lza.lv

https://lnb.lv/lv/zinatniska-konference-latviesu-terminologija-simts-gados


Izdotā profesora Jāņa Sīļa monogrāfija

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiIzdotā profesora Jāņa Sīļa monogrāfija

Ventspils Augstskola izdevusi filoloģijas doktora un VeA Tulkošanas studiju fakultātes profesora Jāņa Sīļa monogrāfiju “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”. Grāmatas atvēršanas svētki notiks trešdien, 11. septembrī, plkst. 18.00 Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101, Ventspilī).

Profesors Jānis Sīlis strādā Ventspils Augstskolā kopš tās dibināšanas 1997. gadā, ir stāvējis pie augstskolas šūpuļa, izstrādājot Ventspils Augstskolas attīstības koncepciju un topošās Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmu saturu, kā arī 14 gadus bijis šīs fakultātes dekāns. Viņa darbu klāstā ir vairāk nekā simt zinātnisko publikāciju un četras monogrāfijas. Atskatoties uz Ventspils Augstskolā nostrādātajiem gadiem, Jānis Sīlis atzīst, ka jūtas gandarīts par paveikto, un viņam ir liels prieks, ka tulkošanas studiju programmas atzītas par labākajām visā valstī.

Profesors atzīst, ka savā 45 gadu ilgajā augstskolas pasniedzēja un pētnieka praksē, kā arī vadot doktorantu zinātniskos darbus un vērtējot citu augstskolu bakalauru, maģistru un doktorantu darbus, viņš saskarās ar problēmu, ka līdz šim Latvijā nav pieejams apkopots mūsu valodnieku devums tulkojumzinātnē. Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”  ir fundamentāls pētījums par Latvijas valodnieku paveikto teorētiskajā un lietišķajā translatoloģijā – tiek aplūkotas teorētiskās un metodoloģiskās problēmās, raksturots viens no nozīmīgākajiem Latvijas tulkojumzinātnes vēsturiskās attīstības posmiem (1984–2014), kā arī tiek piedāvāts Latvijas tulkojumzinātnieku publikāciju bibliogrāfiskais korpuss, kurā fiksēti 160 autori ar vairāk nekā 1770 publikācijām. Autors ir pārliecināts, ka monogrāfija būs stabils pamats un neatsverams palīgs studentiem un pētniekiem, veidojot un stiprinot tulkojumzinātnes teorētisko domu.

Monogrāfija paredzēta tulkojumzinātniekiem, valodniekiem, tulkošanas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem, kā arī plašākam lasītāju lokam, kurus interesē autora translatoloģijas pētījumos skartie jautājumi.

Augstskolas pastāvēšanas divdesmit divos gados profesors kļuvis ne tikai par atzītu, respektētu un iemīļotu pasniedzēju studentu vidū, bet arī pazīstamu valodniecības ekspertu valsts mērogā. Bez viņa kritiskā viedokļa praktiski netiek aizstāvēta neviena disertācija valodniecības nozarē.

Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē” izdota ar Ventspils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/175864-izdota-profesora-jana-sila-monografija?fbclid=IwAR2RzaB4mkRDpgmpKaRwVoNV-PaWhoap3SDSPhvcaRCpvLBb2vvZ4obepDE


Tīklošanās vakars

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Aicinām uz tulku un tulkotāju tīklošanās vakaru. Šoreiz bez tēmas – vienkārši sirsnīgas sarunas, sapazīšanās, vasaras notikumu atminēšanās un darbīgā septembra iesākuma svinēšana.

Laipni aicināti visi interesenti, ne tikai LTTB biedri!

Vieta un laiks: 13. septembris plkst. 18.00 “Tērbatas Ezītī miglā”, Tērbatas ielā 55. Meklējiet galdiņu uz Ievas vārda.

Pasākuma plakāts

Darba piedāvājums tulkotājiem

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiDarba piedāvājums tulkotājiem

Tulkojumu birojs LMI Translations ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi tulkošanas nozarē aicina savai komandai pievienoties Eiropas Savienības/Eiropas Komisijas tekstu tulkotājus un redaktorus.

Darba apraksts:

Eiropas Savienības / Eiropas Komisijas tekstu tulkošana un/vai rediģēšana kādā no šiem valodu pāriem:

​latviešu – angļu – latviešu
latviešu – itāļu – latviešu
latviešu – poļu – latviešu

Darba
pienākumi:

Tulkotājiem:
•    Tulkot avota valodas materiālus noteiktajā mērķa valodā atbilstoši tulkojuma izmantošanas mērķim;
•     Izmantot nozarei atbilstošu terminoloģiju un ievērot dotās vadlīnijas;
•    Kopumā pārbaudīt savu tulkojumu, izmantojot teksta redaktora valodas labošanas funkcijas Spelling and Grammar, Spellcheck u.c.

Redaktoriem:
•    Bilingvāli salīdzināt mērķa valodas tekstu ar avota valodas tekstu, pārliecināties par mērķa valodas teksta atbilstību noteiktajam mērķim;
•     Pārliecināties, ka mērķa valodā izmantota teksta nozares terminoloģija;
•    Konstatēt un novērst nepilnības mērķa valodas tekstā.

Prasmes:
•    Izglītība tulkošanā/filoloģijā vai augstākā izglītība citā nozarē + 2 gadu pieredze tulkošanā vai 5 gadu pieredze pilna laika tulkošanā;
•    Punktualitāte un atbildības sajūta;
•    Ļoti labas zināšanas par darbu ar MS Office;
•    Pieredze darbā ar datorizētiem tulkošanas rīkiem vai dzelžaina vēlme tos apgūt;
•    Spēja operatīvi atbildēt un pieņemt pasūtījumus.

Darbs veicams no mājām, katru reizi abpusēji vienojoties par katru tulkošanas/rediģēšanas darbu.

Atalgojums: gabaldarba likme sākot no 0,02 EUR/vārds līdz 0,035 EUR/vārds (atkarībā no darba steidzamības un teksta sarežģītības).

Vai vēlaties piebiedroties? Laipni lūdzam!

Dodieties uz Piegādātāju portālu un reģistrējieties: https://lmi.s.xtrf.eu/vendors/#/sign-in

Kontakti: t. 28313088


Starptautiskā konference “Bridging Languages and Cultures” Ventspilī

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiStarptautiskā konference “Bridging Languages and Cultures” Ventspilī

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte rīko jau otro starptautisko starpdisciplināro tulkojumzinātnes konferenci “Bridging Languages and Cultures”, kas notiks 2019. gada 12. un 13. septembrī.

Konferences darba valodas būs angļu un vācu.

Galvenās tēmas būs:

 • valodniecība;
 • tulkošana;
 • mutiskā tulkošana;
 • starpkultūru pētījumi.

Pieteikties dalībai konferencē var līdz 2019. gada 15. jūlijam. Dalības maksa: 50 EUR (ar referātu) vai 30 EUR (bez referāta).

Sīkāka informācija, pieteikuma anketa un uzsaukums: https://venta.lv/notiks-starptautiska-starpdisciplinara-tulkojumzinatnes-konference-bridging-languages-and-cultures/


Tīklošanās un diskusiju vakars “Klienti: pieredze un atziņas”

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiTīklošanās un diskusiju vakars “Klienti: pieredze un atziņas”

Aicinām uz kārtējo LTTB tīklošanās un diskusiju vakaru. Šoreiz par tēmu “klienti”.

Runāsim par to:

 • kur meklēt klientus;
 • kā atšķiras klientu kategorijas (privātais/valsts sektors; tiešie klienti / aģentūras; vietējie/ārvalstu klienti);
 • kāda pieredze iepirkuma konkursos.

KUR: “Double Coffee Doms” Šķūņu ielā 15, Rīgā.
KAD: 19.07. plkst. 18.00.

Laipni gaidīti visi interesenti, ne tikai LTTB biedri!
Lūdzam pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu info@lttb.lv vai portālā Facebook.


Atskats uz semināru “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem”

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiAtskats uz semināru “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem”

Šī gada martā ar interesi klausījāmies Ineses Pētersones vadītās lekcijas “Diplomātiskais protokols un etiķete tulkiem”. Dalījāmies pieredzē, atskatījāmies uz interesantiem atgadījumiem profesionālajā dzīvē un apguvām tulkiem noderīgas prasmes.
Ko iemācījāmies?

 • Kā ģērbties un kā neģērbties.
 • Kā noformēt vizītkartes un ar tām apieties.
 • Kā pareizi sveicināties.
 • Kā uzstāties.
 • Kā plānot pasākumus un tajos uzvesties.

Sirsnīgi pateicamies I. Pētersonei par interesanto stāstījumu, apmeklētājiem par aizrautīgo klausīšanos, viesnīcai “Tallink” par viesmīlīgajām telpām un gardo cienastu un jo īpaši uzņēmumam “Skrivanek” par lielo atbalstu, bez kura pasākums nebūtu bijis iespējams.

Fotogalerija: http://tiny.cc/39aq8h

Skrivanek logo

Semināra “Interpunkcija un gramatika: sarežģītāki jautājumi” kopsavilkums

Posted on by Administrator in Jaunumi, Publikācijas, Semināri Komentāri ir izslēgtiSemināra “Interpunkcija un gramatika: sarežģītāki jautājumi” kopsavilkums

2019. gada 15. aprīlī Latvijas Universitātē ar uzņēmuma “Amplexor” atbalstu notika Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības organizētais seminārs “Interpunkcija un gramatika: sarežģītāki gadījumi”, ko vadīja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas asociētā profesore Ilze Lokmane. Seminārā tika sniegtas atbildes uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem, kā arī aplūkoti citi interpunkcijas un gramatikas gadījumi, kas mēdz sagādāt grūtības.

Balstoties uz seminārā dzirdēto, esam sagatavojuši aplūkoto jautājumu kopsavilkumu, kas noderēs gan zināšanu pilnveidei, gan kā palīgs praktiskajā darbā. Lasiet un dalieties ar citiem!

Pasākuma plakāts

Atskats uz Tulku un tulkotāju karjeras dienu

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiAtskats uz Tulku un tulkotāju karjeras dienu

15. jūnijā ES mājas viesmīlīgajās telpās norisinājās LTTB rīkotā Tulku un tulkotāju karjeras diena, kur pārstāvji no vairākām izglītības iestādēm iepazīstināja ar iespējām studēt tulkošanu. Noklausījāmies pārstāvjus no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas. Pēc tam klātesošajiem bija iespēja uzdot sīkākus jautājumus un paņemt līdzi informatīvos materiālus, savukārt starp augstskolu un LTTB pārstāvjiem izvērtās dzīvas un interesantas diskusijas.

Paldies pārstāvjiem par veltīto laiku un darbu, kā arī klausītājiem!


Valde

Posted on by Administrator in Jaunumi Komentāri ir izslēgtiValde
Helēna Gizeleza, dibinātājbiedre un valdes priekšsēdētāja

H. Gizeleza strādā par tulci un tulkotāju kopš 1996. gada. 2012. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā, bet 2015. gadā pabeigusi studijas doktorantūrā un šobrīd ir zinātniskā grāda pretendente (promocijas darbs medicīnas terminoloģijā). Pasniedz tulkošanu Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Sniedz brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” darbībā. Viena no LTTB dibinātājbiedriem. Kā LTTB valdes priekšsēdētāja pārrauga biedrības vispārējo darbību, komunicē ar trešām pusēm, ierosina un organizē biedrības pasākumus.

Ieva Tazāne, valdes locekle

I. Tazāne 2015. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā, taču ar tulkošanu un rediģēšanu nodarbojas jau kopš 2012. gada, gūdama pieredzi gan kā štata darbiniece, gan pašnodarbinātā, sniedz arī brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” un portāla “Forvo” darbībā. Izveidojusi tulku un tulkotāju diskusiju grupu “Tulkotāji un tulki LV” portālā “Facebook”. LTTB valdes locekles amatā vairāk pievēršas ar tulku un tulkotāju izglītību saistītiem pasākumiem

Marita Masule, valdes locekle

M. Masule ieguvusi profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā 2018. gadā, taču ar tulkošanu kā pašnodarbinātā nodarbojusies ar pārtraukumiem kopš 2008. gada. Sniedz arī brīvprātīgu ieguldījumu organizācijas “Translators Without Borders” darbībā. Šobrīd tulkošana ir daļa no pienākumiem, strādājot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļā. LTTB valdes locekles amatā vairāk pievēršas pasākumu organizēšanai un saziņai ar sponsoriem un atbalstītājiem.