Tulkošanas programmu izlaidumi

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

IMG_545325. jūnijā notika LU HZF Profesionālās maģistra studiju programmas „Rakstiskā tulkošana” izlaidums. Šogad šo programmu absolvēja 20 studenti. Divi studenti – Kalvis Kluburs un Ilga Mozule saņēma diplomus ar izcilību. Savukārt par maģistra darbiem visaugstāko vērtējumu – izcili – saņēma četri studenti: Līga Bubko („Slenga lietojums žurnāla „Cosmopolitan” izdevumā”), Inta Papēde („Tulkotāju sadarbība ar nozares speciālistiem”), Indra Romanovska („Banku nozares terminoloģija Eiropas Savienības terminu datu bāzē IATE”) un Daiga Zande („Vides tekstu tulkošana latviešu valodā”).

 

 

Avots: https://www.facebook.com/pages/PMSP-Rakstiska-tulkosana/

veaVentspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē šogad aizstāvējās 41 bakalaurs. Profesionālās studiju programmas “Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā” kursā visaugstāko novērtējumu “teicami” saņēma Dana Baumane, kuras tēma bija “Kriminālprocesuālā terminoloģija vācu un latviešu valodā un ar to saistītās tulkošanas problēmas, balstoties uz VFR likumu par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās”. Turklāt profesionālās studiju programmas “Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”  kursā visaugstāko novērtējumu “izcili” saņēma Ieva Zunde par tēmu “Polisemantisku vārdu tulkošana: pamatekvivalenta dominances problēma angļu – latviešu valodas sastādījumā.”

Darbus aizstāvēja arī četri maģistri no kuriem visaugstāko novērtējumu – ”teicami” –  saņēma Natālija Dutkeviča par darbu ar tēmu “Dzimumu līdztiesības tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un ar to saistītās terminoloģijas tulkošanas problēmas no angļu valodas latviešu valodā”.

Avots: http://www.ventspils.lv/lat/pilseta/42645-sonedel-ventspils-augstskola-izlaidums

Foto: http://venta.lv/a/izlaidums-2/


Atvērto durvju diena Ekonomikas un kultūras augstskolā

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Atvērto durvju diena Ekonomikas un kultūras augstskolā 2013.gada 15.jūnijā plkst. 11:00 !

Izmantojiet iespēju iepazīt savu nākamo studiju vietu –
 un iespēju tikties ar saviem nākamajiem pasniedzējiem 
vai nākamajiem darba devējiem,
apskatīt augstskolu,
kā arī uzzināt informāciju no studiju programmu direktoriem un Studiju informācijas centra darbiniekiem !

IMG_1898


Audiovizuālā tulkošana Latvijā: kvalitāte valodisko un nevalodisko zīmju korelācijas kontekstā

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

LTTB rīko semināru visiem interesentiem par audiovizuālo tulkošanu. Semināru  vada  Maruta Lubāne, Mg.translat.

Kas nosaka filmu un seriālu tulkojumu kvalitāti? Kā kvalitāte sasaucas ar dažādajiem audiovizuālās tulkošanas paņēmieniem? Kas un kā var izlemt, vai tulkojums ir „labs” vai „slikts”? Kāda ir subjektivitātes un objektivitātes loma? Šie ir daži no jautājumiem, kas nodarbina teorētiķu un praktiķu prātus, diskutējot par audiovizuālās tulkošanas kvalitātes problēmu. Semināra mērķis ir aplūkot minētos jautājumus Latvijas audiovizuālās tulkošanas kontekstā.

Seminārs notiks 20. jūnijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, 402. telpā (4. stāvā).

Lūdzam pierakstīties uz pasākumu, rakstot uz e-pastu: info@lttb.lv.

Dalība seminārā ir bezmaksas.


LTTB nodaļa Kurzemē

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

kuzemeLatvijas Tulku un tulkotāju biedrība izveido biedrības nodaļu Kurzemē. Turpmāk arī Ventspilī tiks rīkoti gan semināri par dažādām ar tulkošanu saistītajām tēmām, gan tulku un tulkotāju  tikšanās. Kurzemē dzīvojošie kolēģi tiek laipni aicināti sūtīt savus priekšlikumus par pasākumu tematiem. LTTB Kurzemes nodaļas koordinatore: Ināra Mamčica, tālr. 28348300


Kur studēt tulkošanu

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Latvijā ir vairākas valsts un privātās augstskolas, kas piedāvā apgūt tulka, tulkotāja un sudrotulka profesiju. Mēs apkopojām informāciju par studiju programmu saturu, uzņemšanas noteikumiem un iestājeksāmeniem.

Read more


Informācijas stunda studētgribētājiem – profesionālā maģistra SP “Konferenču tulkošana”

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Šī gada 13. jūnijā plkst. 13.00 Humanitāro zinātņu fakultātes 402. telpā notiks informācijas stunda par profesionālo maģistra studiju programmu “Konferenču tulkošana”.

Uz interesentu jautājumiem atbildēs:

  • programmas direktors prof. Andrejs Veisbergs
  • EK Konferenču tulku dienesta Latviešu nodaļas vadītāja Ieva Zauberga
  • EK Konferenču tulkošanas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Marko Benedeti (Marco Benedetti)

Iestājeksāmeni 15., 16. jūlijā

http://www.hzf.lu.lv/zinas/t/21090/


Informācijas stunda studētgribētājiem – profesionālā maģistra studiju programma “Rakstiskā tulkošana”

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Šī gada 29. maijā plkst. 17.00 Humanitāro zinātņu fakultātes 402. telpā notiks informācijas stunda par profesionālo maģistra studiju programmu “Rakstiskā tulkošana”.

 Uz interesentu jautājumiem atbildēs:

  • programmas direktore prof. Gunta Ločmele
  • programmā iesaistītie docētāji

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju. Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”  ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Apakšprogrammas:  

  • angļu/latviešu/angļu;
  • vācu/latviešu/vācu;
  • franču/angļu/latviešu;
  • angļu/latviešu/krievu.

 

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums un intervija.

Iestājeksāmeni 16., 17. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Papildu informācija:

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv,

Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842

http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2013-2014-rudens/rakstiska-tulkosana/


Tiesas tulka/tulkotāja darba aspekti

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

LTTB rīko semināru visiem interesentiem par tulkošanu tiesā. Seminārā tiks aplūkoti tiesu tulkošanas aspekti un problēmas, tiesu tulka prasmes, iemaņas un atbildība. Semināru vada  Jekaterina Maksimoviča, Mg.translat., LR Augstākās tiesas tulce/tulkotāja.

Seminārs notiks 30. maijā plkst. 18:00 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, 402. telpā (4. stāvā).

Lūdzam pierakstīties uz pasākumu, rakstot uz e-pastu: info@lttb.lv.

Dalība seminārā ir bezmaksas.


Pasākumi tulkotājiem Latvijas Universitātē

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Pirmdien, 27. maijā, plkst. 18:15 314. telpā notiks seminārs “Daiļliteratūras tulkošana: tikšanās un pieredzes apmaiņa ar tulkotājiem”. Īpašais viesis – tulkotājs, dzejnieks, aktieris, literāts Matiass Knolls (Mathias Knoll). Atbalsta Gētes Institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Dr. Rainers Būcs (Rainer Buhtz).

Ceturtdien, 23. maijā, plkst. 18:15 203. telpā ar lekciju uzstāsies Sandra Kaupuža, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāve Latvijā.

Avots: www.hzf.lu.lv


Konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs”

Posted on by Administrator in Jaunumi Leave a comment

Konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs” 9. – 10. maijā

Starptautiska zinātniskā konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu humanitārajās zinātnēs” norisināsies 2013. gada 9. un 10. maijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a.

Konference ir turpinājums iepriekšējo gadu LU HZF Studentu pašpārvaldes rīkotajai studentu zinātniskajai konferencei „Aktuāli jautājumi filoloģijā”, paplašinot un piedāvājot plašāku pētāmo nozaru loku.

Konferencē piedalīsies studenti un mācībspēki no dažādām humanitāro zinātņu nozarēm – literatūrzinātnes, tulkošanas, pedagoģijas, mākslas, filosofijas, teoloģijas un kultūras studijām.

Konferences darba valodas: ir latviešu, angļu un krievu.

Konferenci rīko Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde sadarbībā ar Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību.

HZF_9_10_May_conference_programme