OPTIMALE symposium, Rennes 2 University, 6 June 2013

OPTIMALE symposium: Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge

Rennes 2 University, as the coordinator of the OPTIMALE project, is organising an international symposium “Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge“ on 6 June 2013. OPTIMALE (www.translator-training.eu) is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries and aims to act as a vehicle and stimulus for innovation and high quality in the training of professional translators. The aim of this event is to look at some of the issues discussed within the OPTIMALE project.

The OPTIMALE symposium will take place one day ahead of the final OPTIMALE project meeting scheduled for June 7 2013, where the project outcomes will be presented to all our stakeholders and to the wider world.

Should you have any queries regarding this event, please do not hesitate to contact Daniel Toudic (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) or Kelly Falaise, the project manager (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers

Posted on by Administrator in News

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.

OPTIMALE simpozijs: Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana

Rennes 2 Universitāte, kas ir OPTIMALE projekta koordinators, 2013. gada 6. jūnijā rīko starptautisku simpoziju “Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) ir Erasmus akadēmiskais tīkls, kas ietver 70 partnerus no 32 Eiropas valstīm un kas virza un stimulē inovācijas un profesionālo tulkotāju augsto apmācības kvalitāti. Šī pasākuma mērķis ir apspriest dažus jautājumus, kas tika aktualizēti OPTIMALE projekta īstenošanas gaitā.

OPTIMALE simpozijs notiks pirms OPTIMALE projekta nobeiguma sanāksmes, kas paredzēta 2013. gada 7. jūnijā un kuras laikā visām iesaistītajām pusēm un plašai publikai tiks prezentēti projekta rezultāti.

Ja Jums rodas jautājumi par pasākumu, lūdzu, sazinieties ar Danielu Tudiku (daniel.toudic@univ-rennes2.fr) vai projekta vadītāju Keliju Falēzi (kelly.falaise@univ-rennes2.fr).

OPTIMALE_symposium_2nd appel _ communications

OPTIMALE_symposium_2nd Call for papers

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.