Notiks 4. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Multidimensional Translation: From Science to Arts”

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija), Sakarjas Universitāte (Turcija), Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība (Latvija), Dnipro Tehnoloģiju universitāte (Ukraina) aicina iesniegt darbus dalībai 4. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Multidimensional Translation: From Science to Arts”.

Konference notiks hibrīdformātā (iespējama dalība klātienē un tiešsaistē) 2023. gada 21.–23. septembrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Rīgā, Latvijā.

Konferences tēma

Konferences mērķis ir pulcēt pētniekus un praktiķus no visas pasaules, lai iepazīstinātu ar nesen veikto pētījumu rezultātiem un jaunām idejām daudzdimensiju tulkošanas jomā.

Konference sniegs iespēju veidot kontaktus un profesionāli pilnveidoties.

Prezentācijas konferencei var sagatavot un prezentēt par galveno tēmu un/vai jebkuru no šādām apakštēmām. Prezentācijai tiks atvēlētas 15 minūtes, bet diskusijai – 5 minūtes.

Apakštēmas

  • Audiovizuālā tulkošana un mediju pieejamība
  • Inovācijas rakstiskās un mutiskās tulkošanas mācīšanā 
  • Inovācijas profesionālajā jomā, pētniekiem
  • Tulkošana: starpkultūru komunikācijas tilts 
  • Teorija un prakse: tulkošanas lingvistiskie aspekti
  • Vieglā valoda 
  • Lokalizācija 
  • Mašīntulkojuma pēcrediģēšana
  • Valoda (literatūra, valodniecība un gramatika, literatūras/tulkošanas socioloģija, dzimtes studijas)
  • Izglītība

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt2UtAps28fNnVsx3eH9jxWU6_8W9-GD4r7aV6C5d-6i0ayw/viewform

Posted on by Administrator in Semināri, Uncategorized