Irina Peremota “Mutiskā tulkošana evaņģēliskajās draudzēs ar dievkalpojumiem krievu valodā”