LU HZF papilduzņemšana rakstiskās tulkošanas maģistrantūrā

LU HZF notiks papilduzņemšana rakstiskās tulkošanas maģistrantūrā franču/angļu/latviešu, vācu/latviešu/vācu un angļu/latviešu/krievu apakšprogrammās.

Latvijas_Universitate_1_03Profesionālā maģistra studiju programma “Rakstiskā tulkošana” šogad piedāvā jaunu -angļu/latviešu/krievu apakšprogrammu, kas ir perspektīva ES Austrumu partnerības politikas kontekstā.

Tāpat vēl arvien vajadzīgi labi tulkotāji latviešu valodas kombinācijā ar ES “lielajām” valodām, ko programma piedāvā apgūt vācu/latviešu/vācu un franču/angļu/latviešu apakšprogrammās.

PMSP „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma, kurā studijas notiek vēlās pēcpusdienās. Tās absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Programmā iegūtas zināšanas un pieredze būs noderīgas arī tiem, kas nestrādā par tulkotājiem, tomēr strādā ar dažādiem tekstiem. Tā noderēs arī speciālistiem, kam tulkošana ir tikai viens no darba pienākumiem.

logo_emt_high_resolutionProgramma „Rakstiskā tulkošana” veidota atbilstoši Eiropas Tulkošanas maģistra programmu (EMT – European Master’s in Translation) standartam un saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, 64 programmu konkurencē kļūstot par vienu no 20 jaunākajām EMT tīkla dalībniecēm.

Programmu atbalsta Eiropas Komisijas Tulkošanas dienests: tā finansētā programma Visiting Translator paredz EK tulkotāju vieslekcijas LU. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

sdl-trados-certified-level1-smProgrammas studenti apgūst datorizēto tulkošanu ar SDL Trados Studio 2009 SP3 un kārto SDL Trados eksāmenu, iegūstot sertificēta SDL Trados lietotāja apliecību.

Studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu/latviešu/angļu (šajā apakšprogrammā papilduzņemšana nenotiek); vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu.

Papilduzņemšanas grafiks:

Pieteikšanās no 26. līdz 29. augustam  Visvalža ielā 4a, 329., 329. A un 331. telpā:

26. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00

27. augustā no plkst. 10.00 līdz 12.00

28. augustā no plkst. 14.00 līdz 16.00

29. augustā no plkst. 12.00 līdz 14.00

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI:

PMSP 29. augustā plkst. 15.00  204. telpā

Reģistrēšanās studijām pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas Visvalža

ielā 4a, 329., 329. A un 331. telpā:

29. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00

30. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.00

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.