Konference „Tulkošana un dzimte” 2016. gada 30. septembrī

Skrējlapa, baltaLU Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centru un Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību rīko konferenci „Tulkošana un dzimte”.

Konferences „Tulkošana un dzimte” uzmanības lokā ir starpnozaru diskusija, kurā rakstiskās un mutiskās tulkošanas, terminoloģijas, valodniecības, literatūras, kultūras, starpkultūru komunikācijas disciplīnas jautājumi tiks aplūkoti saistībā ar dzimtes konceptu.

Konferencē apspriežamie jautājumi:

 • teorijas un prakses kopīgie saskares punkti tulkošanas un dzimtes studiju disciplīnās;
 • ar dzimtes konceptu saistītu pētniecisko problēmu aktualizācija, attīstot tulku un tulkotāju kompetences un iemaņas;
 • dzimtes jēdzienu tulkošanas un terminoloģijas problēmas dažādās valodās un kultūrās;
 • dzimtes un ar to saistīto tulkošanas jautājumu nozīme nacionālajā, reģionālajā un ES kontekstā, kā arī ANO dzimumu līdztiesības politikas un dzimumu vienlīdzības veicināšanas procesā.

Konferencē pētnieki spriedīs par jautājumiem, kuros aplūkota saikne starp tulkošanu un dzimtes studijām, un dalīsies pieredzē , kā  tulkošanas un dzimtes studiju mijiedarbības pētījumos praktiski izmantot dažādus materiālus un informācijas avotus.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, vācu, krievu

Konferences norises vieta: Rīga, Latvija

Dalība konferencē ir bezmaksas

Konferences rakstu krājuma publikācija

Pēc konferences norises tiek plānots publicēt atlasītus rakstus konferences rakstu krājumā (apjoms – 5000-7000 vārdi, raksti tiks zinātniski recenzēti un izvērtēti). Pirmā melnraksta nodošanas termiņš: 2017. gada 30. janvāris. Rakstu un atsauču noformēšanas stils – MLA stils.

Informācija par pieteikšanos

Referātu ilgums 20 min. + 10 min. diskusija.

Referātu kopsavilkumu nodošanas termiņš ir 2016. gada 5. jūnijs. Paziņojums par referāta pieņemšanu – 2016. gada 25. jūnijs.

Pieteikuma iesniegšanai lūdzam sūtīt e-pastu (ar pielikumu Word formātā) uz e-pasta adresi: trgconference2016@gmail.com līdz attiecīgajam datumam. Lūdzam norādīt visu tālāk minēto informāciju MS Word dokumentā

 • Vārds, uzvārds un pārstāvētā organizācija/universitāte/institūcija,
 • Raksta/prezentācijas nosaukums,
 • Raksta kopsavilkums (līdz 250 vārdiem),
 • Līdz pieciem atslēgvārdiem.

 

Konferences organizatori

 • Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa,
 • Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centrs,
 • Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība.
Posted on by Administrator in Jaunumi, Seminari