Izdotā profesora Jāņa Sīļa monogrāfija

Ventspils Augstskola izdevusi filoloģijas doktora un VeA Tulkošanas studiju fakultātes profesora Jāņa Sīļa monogrāfiju “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”. Grāmatas atvēršanas svētki notiks trešdien, 11. septembrī, plkst. 18.00 Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Inženieru ielā 101, Ventspilī).

Profesors Jānis Sīlis strādā Ventspils Augstskolā kopš tās dibināšanas 1997. gadā, ir stāvējis pie augstskolas šūpuļa, izstrādājot Ventspils Augstskolas attīstības koncepciju un topošās Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmu saturu, kā arī 14 gadus bijis šīs fakultātes dekāns. Viņa darbu klāstā ir vairāk nekā simt zinātnisko publikāciju un četras monogrāfijas. Atskatoties uz Ventspils Augstskolā nostrādātajiem gadiem, Jānis Sīlis atzīst, ka jūtas gandarīts par paveikto, un viņam ir liels prieks, ka tulkošanas studiju programmas atzītas par labākajām visā valstī.

Profesors atzīst, ka savā 45 gadu ilgajā augstskolas pasniedzēja un pētnieka praksē, kā arī vadot doktorantu zinātniskos darbus un vērtējot citu augstskolu bakalauru, maģistru un doktorantu darbus, viņš saskarās ar problēmu, ka līdz šim Latvijā nav pieejams apkopots mūsu valodnieku devums tulkojumzinātnē. Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē”  ir fundamentāls pētījums par Latvijas valodnieku paveikto teorētiskajā un lietišķajā translatoloģijā – tiek aplūkotas teorētiskās un metodoloģiskās problēmās, raksturots viens no nozīmīgākajiem Latvijas tulkojumzinātnes vēsturiskās attīstības posmiem (1984–2014), kā arī tiek piedāvāts Latvijas tulkojumzinātnieku publikāciju bibliogrāfiskais korpuss, kurā fiksēti 160 autori ar vairāk nekā 1770 publikācijām. Autors ir pārliecināts, ka monogrāfija būs stabils pamats un neatsverams palīgs studentiem un pētniekiem, veidojot un stiprinot tulkojumzinātnes teorētisko domu.

Monogrāfija paredzēta tulkojumzinātniekiem, valodniekiem, tulkošanas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem, kā arī plašākam lasītāju lokam, kurus interesē autora translatoloģijas pētījumos skartie jautājumi.

Augstskolas pastāvēšanas divdesmit divos gados profesors kļuvis ne tikai par atzītu, respektētu un iemīļotu pasniedzēju studentu vidū, bet arī pazīstamu valodniecības ekspertu valsts mērogā. Bez viņa kritiskā viedokļa praktiski netiek aizstāvēta neviena disertācija valodniecības nozarē.

Monogrāfija “Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē” izdota ar Ventspils pilsētas domes finansiālu atbalstu.

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/175864-izdota-profesora-jana-sila-monografija?fbclid=IwAR2RzaB4mkRDpgmpKaRwVoNV-PaWhoap3SDSPhvcaRCpvLBb2vvZ4obepDE

Posted on by Administrator in Jaunumi