Informācijas stunda studētgribētājiem – profesionālā maģistra studiju programma “Rakstiskā tulkošana”

Šī gada 29. maijā plkst. 17.00 Humanitāro zinātņu fakultātes 402. telpā notiks informācijas stunda par profesionālo maģistra studiju programmu “Rakstiskā tulkošana”.

 Uz interesentu jautājumiem atbildēs:

  • programmas direktore prof. Gunta Ločmele
  • programmā iesaistītie docētāji

 

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana” ir pilna laika divgadīga maģistra programma. Programmas absolventi saņem profesionālo maģistra grādu rakstiskajā tulkošanā un tulkotāja kvalifikāciju. Absolventiem ir iespēja kārtot eksāmenu un kļūt par tulkotāju kādā no ES iestādēm vai arī strādāt šajā profesijā valsts vai privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”  ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm. Programmai ir plaši sakari ar starptautiskiem un vietējiem darba devējiem, kas nodrošina labākajiem programmas studentiem prakses vietas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Apakšprogrammas:  

  • angļu/latviešu/angļu;
  • vācu/latviešu/vācu;
  • franču/angļu/latviešu;
  • angļu/latviešu/krievu.

 

Uzņemšanas prasības: iestājpārbaudījums un intervija.

Iestājeksāmeni 16., 17. jūlijā

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Papildu informācija:

Rīga, Visvalža iela 4a

Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv,

Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842

http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2013-2014-rudens/rakstiska-tulkosana/

Posted on by Administrator in Jaunumi

Add a Comment

You must be logged in to post a comment.