Eiropas Valodu dienas konference „Valoda tulkojumā”

200px-LFMI_LOGO2014. gada 26. septembrī Rakstnieku savienībā (Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12) norisināsies Eiropas Valodu dienas konference „Valoda tulkojumā”. Tajā tiks aplūkoti jautājumi gan par tulkošanas praksi, gan teoriju, gan par tulkotāju sagatavošanu Latvijā, gan par latviešu literatūras tulkošanu citās valodās.

Konference noslēdz 2014. gadā notikošo sarunu ciklu „Valoda tulkojumā”, kurā sešu sarīkojumu virknē literatūrzinātnieces Anitas Rožkalnes sarunu biedri bija tulkotāji Valdis Bisenieks, Dace Meiere, Pēteris Jankavs, Guntars Godiņš, Silvija Brice un Knuts Skujenieks. Dalību konferencē apsolījuši Uldis Bērziņš, Māris Salējs, Ilze Rūmniece, Andrejs Veisbergs, Mudīte Treimane, Jānis Oga un Anita Rožkalne. Pēc konferences notiks Anitas Rožkalnes vadīts apaļais galds, kura laikā kopā ar konferences referentiem un sešu notikušo sarunu dalībniekiem tiks meklētas atbildes uz jau šobrīd formulētiem un vēl konferences gaitā rastiem jautājumiem. Konferenci organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar LU LFMI vadošo pētnieci Anitu Rožkalni.

Konferences programma

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10 Pasākuma atklāšana

LVA direktora prof. J. Valdmaņa uzruna

10.10–10.30 Interference tulkojumvalodā un tās pienesums valodā

Andrejs Veisbergs, Dr. habil. philol., tulks

10.30–10.50 Pārskats par latviešu literatūras tulkošanu uz citām valodām

Jānis Oga, Latvijas Literatūras centra direktors

10.50–11.10 Tulkotāju sagatavošanas un tapšanas procesi Latvijā

Mudīte Treimane, tulkotāja, Rakstnieku savienības tulkotāju sekcijas vadītāja

11.10–11.30 Tulkotāja misijas izjūta un valoda

Anita Rožkalne, Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece

11.30–12.20 Sarunas pie tējas

12.20–12.40 (Sen)grieķu valodas arsenāls latviešu tekstos: mūsdienu jautājumu un risinājumu aina

Ilze Rūmniece, prof., LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

12.40–13.00 Ziemeļmeitai zem brunčiem

Uldis Bērziņš, dzejnieks, tulkotājs

13.00–13.20 Kultūras tulkošana un atdzejošana citā kultūrā ar valodas starpniecību

Māris Salējs, Dr. philol., LU LFMI pētnieks, dzejnieks, tulkotājs

13.20–15.40  Diskusija

15.40–16.00 Konferences noslēgums

Avots: http://www.lfmi.lu.lv/?id=668&r=notiks-eiropas-valodu-dienas-konference-%E2%80%9Evaloda-tulkojuma%E2%80%9D

Posted on by Administrator in Jaunumi