Kontakt

Latvijas Tulku un tulkotāju biedrība

Reģ.Nr.40008199534

Banka: A/S Swedbank, konta Nr.LV75HABA0551034349956