Bakalaura darbu aizstāvēšana EKA

tulki 0132014. gada 10. janvārī notika Ekonomikas un kultūras augstskolas Profesionālās bakalaura studiju  programmas „Tulkošana” bakalaura darbu aizstāvēšana. Šo programmu absolvēja 6 studenti. Bakalaura darbu tēmas bija saistītas ar dažādiem literārās un audiovizuālās tulkošanas aspektiem. Visaugstāko vērtējumu – izcili – par bakalaura darbiem saņēma divi studenti: Santa Brauča par darbu „Tulkotāja kā kultūras starpnieka loma Stīvena Kinga romāna „Mirdzums” tulkojumā: alūziju tulkojums” un Madara Siliņa par darbu „Lingvistisko teoriju lietderība, tulkojot britu humoru TV programmā „Gāzi grīdā!”.

tulki 054EKA profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Dr.philol. Jānis Sīlis, Ventspils Augstskolas profesors, Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas loceklis, Latvijas Zinātnes padomes Valodniecības un tās apakšnozaru pētniecības darba grupas eksperts

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Zane Veidenberga, Mg.izgl.vad., VeA un LiepU starpaugstskolu doktora studiju programmas „Valodniecība” doktorante, EKA docente, studiju programmas „Tulkošana” direktore

Komisijas locekļi:       

Helēna Gizeleza, Mg.translat., tulce-tulkotāja, Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības valdes locekle, LU doktora studiju programmas „Valodniecība” doktorante, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes lektore

Kristīne Gurtaja, Mg.philol., VeA un LiepU starpaugstskolu doktora studiju programmas „Valodniecība” doktorante, tulkotāja, EKA lektore

EKA profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” izlaidums notiks 2014. gada 25. janvārī plkst. 15.00 kinoteātrī „Splendid Palace”.

Posted on by Administrator in Jaunumi