Archives

OPTIMALE symposium, Rennes 2 University, 6 June 2013

novembris 29th, 2012 (No Comments)

OPTIMALE symposium: Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge Rennes 2 University, as the coordinator of the OPTIMALE project, is organising an international symposium “Optimising the human factor in translation: facing the technological challenge“ on 6 June 2013. OPTIMALE (www.translator-training.eu) is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries […]

Симпозиум OPTIMALE, Университет Rennes 2, 6 июня 2013 г.

novembris 28th, 2012 (No Comments)

Симпозиум OPTIMALE: Оптимизация человеческого фактора при переводе: преодоление трудностей, связанных с технологией Университет Rennes 2 – координатор проекта OPTIMALE 6 июня 2013 года организует международный симпозиум  “Оптимизация человеческого фактора при переводе: преодоление трудностей, связанных с технологией“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) – это академическая сеть Эразмус, включающая в себя 70 партнеров из 32 европейских стран, которая продвигает и стимулирует […]

Семинар “Навыки публичных выступлений”

novembris 28th, 2012 (No Comments)

4 декабря 2012 года в 18:30 LTTB организует семинар “Навыки публичных выступлений”. Главные темы: виды речей и мероприятий, работа с аудиторией, работа с международной аудиторией, наиболее частые ошибки и как их избежать. Семинар предназначен для тех, кто хочет улучшить свои навыки выступлений. Семинар пройдет в помещении “Latvijas pilsoniskā alianse” по адресу: улица Гертрудес 19/21. Запись на […]

Seminārs “Publiskās runas iemaņas”

novembris 27th, 2012 (No Comments)

2012. gada 4. decembrī plkst. 18:30 LTTB rīko semināru “Publiskās runas iemaņas”. Galvenās tēmas: runu un pasākumu veidi, darbs ar auditoriju, darbs ar starptautisku auditoriju, biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Seminārs domāts ikvienam, kurš vēlas pilnveidot savas runas prasmes. Seminārs notiks Latvijas pilsoniskās alianses telpās Ģertrūdes ielā 19/21. Lai pieteiktos, rakstiet uz info@lttb.lv.

OPTIMALE simpozijs, Rennes 2 Universitāte, 2013. gada 6. jūnijā.

novembris 26th, 2012 (No Comments)

OPTIMALE simpozijs: Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana Rennes 2 Universitāte, kas ir OPTIMALE projekta koordinators, 2013. gada 6. jūnijā rīko starptautisku simpoziju “Cilvēciskā faktora optimizācija tulkošanā: ar tehnoloģijām saistīto grūtību pārvarēšana“. OPTIMALE (www.translator-training.eu) ir Erasmus akadēmiskais tīkls, kas ietver 70 partnerus no 32 Eiropas valstīm un kas virza un stimulē inovācijas un […]

Стандарты профессии переводчика

novembris 21st, 2012 (No Comments)

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulka statusā strādājošie prot sniegt pakalpojumus starptautiskajās konferencēs, vietējo iestāžu organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos. Tulks var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, starp tām biznesa firmās, Eiropas Savienības organizētajos birojos gan Latvijā, gan ārzemēs. Tulks var tulkot lekcijas un interaktīvos seminārus, […]

Tulka un tulkotāja profesijas standarti

novembris 21st, 2012 (No Comments)

Tulks: šajā profesijā strādājošie prot mutiski tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulki sniedz pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo iestāžu organizētās sanāksmēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju līdzdalību, var tulkot arī lekcijas un interaktīvos seminārus, amatpersonu uzrunas, kā arī citas mutiskās saziņas formas Tulki var strādāt visdažādākajās starptautiskajās un vietējās organizācijās, tostarp uzņēmumos, Eiropas Savienības institūcijās un pārstāvniecībās […]

„Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с латвийскими ВУЗами ищет лучшего молодого переводчика 2012 года

novembris 21st, 2012 (No Comments)

Уже пятый год подряд „Skrivanek Baltic” в сотрудничестве с пятью латвийскими ВУЗами – Даугавпилсским Университетом, Высшей школой экономики и культуры, Латвийской академии культуры, Латвийским Университетом и Вентспилсской высшей школой – объявляет конкурс молодых переводчиков для студентов ВУЗов „Лучший молодой переводчик 2012” для повышения интереса студентов к профессии переводчика. Конкурс пройдет в два отборочных этапа, во […]

„Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Latvijas augstskolām meklē labāko 2012. gada jauno tulkotāju

novembris 21st, 2012 (No Comments)

Jau piekto gadu „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar piecām Latvijas augstskolām – Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Universitāti un Ventspils Augstskolu – izsludina jauno tulkotāju konkursu augstskolu studentiem „Labākais jaunais tulkotājs 2012”, lai veicinātu studentu interesi par darbu tulkotāja profesijā. Konkurss norit divās atlases kārtās, kurās studenti aicināti tulkot tekstus no […]

Supply Chain related terminology and abbreviations – 24 ноября 2012 года

novembris 21st, 2012 (No Comments)

24 ноября 2012 года в 10:00 LTTB организует семинар о терминологии, используемой в логистике, и анализе ССВУ переводческой отрасли. Тема семинара: “Supply Chain related terminology and abbreviations. Let’s SWOT! Open discussion around SWOT analysis of the translation market in Latvia”. Семинар ведет Елена Шкуридина (MBA) из компании “Caterpillar” (Бкльгия). Семинар пройдет на английском языке. Адрес: бульвар Райня […]